Full form for CIMA

Hva er fullformat av CIMA?Fullform av CIMA er Chartered Institute of Management Accountants. Det er et profesjonelt organ basert i Storbritannia og spenner over 170 land eller mer, og gir et kurs i ledelsesfeltet og gir en grad av CIMA til kandidatene som oppfyller de oppgitte vilkårene for kurset.HistorieDet ble etablert i 1919 som en kostnads- og arbeidsregnskapsfører av noen få juridiske fagpersoner for å imøtekomme de skiftende behovene innen økonomi, regnskap og ledelse.I 1975

VBA opplæring

Excel VBA-veiledning for nybegynnereHvis du er ny i VBA og ikke vet noe om det, er dette den beste veiledningen for nybegynnere å starte reisen i Excel VBA-makroer. Ok, la oss starte reisen til VBA-opplæringene dine i dag.VBA er Visual Basic for Applications er Microsofts programmeringsspråk for Microsoft-produkter som Excel, Word og PowerPoint. Al

VBA-kode

Excel VBA-kodeVBA eller også kjent som Visual Basic Applications er et programmeringsspråk for excel og ikke bare excel, men for de fleste av Microsoft Office-programmene. Vi kan skrive instruksjonssett i en visuell grunnleggende editor som utfører visse oppgaver for oss, er kjent som kode i VBA .I E

Varebeholdning for ferdigvarer

Hva er beholdningen av ferdige varer?Varebeholdninger for ferdigvarer er den siste fasen av varelager som har fullført produksjonsprosessen og består av varene som helt har nådd sin endelige form og som er fullstendig kvalifisert for å bli solgt til sluttkundene.Ferdige varer Inventory FormulaDet kan enkelt beregnes ved hjelp av detaljer som kostnad for produserte varer, kostnad for solgte varer og åpningsbeholdning.Forme

Deflasjon

Deflasjon BetydningDeflasjon er en reduksjon i prisene på varer og tjenester når det er negativ inflasjon (under 0%) og fører vanligvis til økt kjøpekraft hos forbrukeren.Årsaker til deflasjonDeflasjon kan være forårsaket av følgende to grunner:# 1 - Hvis produktiviteten til varer og tilgjengeligheten av tjenester økes i et gitt økonomisk miljø, har prisene vanligvis en tendens til å synke. Dette følger

Banker i Irland

Oversikt over banker i IrlandUtsiktene til banksystemet i Irland har vært positive, nevnt av Moody's Investors Services. De har nevnt to viktige ting mens de undersøkte rangeringsscenariet til banker i Irland -De forventer at driftsforholdene til banksystemet vil bli bedre i nær fremtid, ogDe oppfatter også at kredittverdigheten til bankene vil utvikle seg i løpet av de neste 12 til 18 månedene.Styrke

Banker i Luxembourg

Oversikt over banker i LuxembourgFå er kanskje klar over at Luxembourg representerer et ledende globalt finanssenter kjent for sin høyt utviklede, stabile og diversifiserte økonomi med bank- og finansielle tjenester som er en nøkkelkomponent i den makroøkonomiske strukturen. Det kan være av interesse at konsoliderte bankaktiva overstiger nasjonalt BNP med ikke mindre enn 15,60 ganger, noe som alene taler volum av betydningen av bankvirksomhet for landets økonomi generelt. For å

Flash Fyll ut Excel

Hva er Flash Fill i Excel?Flash-fyll er som de automatiske fyllstoffene i cellene i excel-tabellen, excel registrerer mønsteret i dataene fra de forrige fyllene i excel, når vi skriver inn noen tegn i de tilstøtende cellene ved siden av blinker automatisk de foreslåtte dataene, det er tilgjengelig i dataverktøy-delen i datafanen eller hurtigtasten CTRL + E.Hvord

Kombiner tekst fra to eller flere celler i en celle

Hvordan kombinere tekst fra to eller flere celler i en celle?Vi får dataene i cellene i regnearket i Excel, og det er slik arten til Excel-regnearket. Vi kan kombinere flere celledata i en, og vi kan dele encellede data i flere celler. Dette er det som gjør excel så fleksibel å bruke. Å kombinere data fra to eller flere celler i en celle er ikke den vanskeligste, men definitivt ikke den enkleste jobben, det krever veldig god kunnskap om excel og systematisk excel. I de

VBA INSTRREV

Excel VBA INSTRREVVBA INSTRREV Funksjon, som står for 'In String Reverse' , returnerer posisjonen for den første forekomsten av en søkestreng (substring) i en annen streng, fra slutten av strengen (fra høyre til venstre) som vi leter etter en søkbar streng.INSTRREV- funksjonen begynner å søke etter den søkbare strengen fra slutten av strengen der vi trenger å finne ut, men teller posisjonen fra begynnelsen. Det er e

SWITCH Excel-funksjon

Hva er SWITCH-funksjon i Excel?Byttefunksjon i excel er en sammenlignings- og referansefunksjon i excel som sammenligner og matcher en referert celle til en gruppe celler og returnerer resultatet basert på den første matchen som er funnet, metoden for å bruke denne funksjonen er som følger = SWITCH (målcelle, verdi 1, resultat 1….), base

Proprietær handel

Hva er egenhandel?Proprietær handel refererer til handel med bank og firmaer i de finansielle instrumentene som er tilstede i markedet ved hjelp av egne penger og på egen konto med motivet til å tjene fortjenesten for sine egne i stedet for å investere kundens penger for investeringen og tjene provisjon på at.Det k

Eiendomsklassifisering

Hva er aktivaklassifisering?Eiendomsklassifisering er en prosess for systematisk adskillelse av eiendelene i forskjellige grupper, basert på aktiva, ved anvendelse av regnskapsreglene for å gjøre riktig regnskap under hver gruppe. Gruppene konsolideres senere på regnskapsnivå for rapporteringsformålet.Kriter

Fakturering av kundefordringer

Hva er fakturering av kundefordringer?Accounts Receiveable Factoring, populært kjent som Factoring, er et finansielt instrument som brukes av bedrifter for å skaffe raske penger ved å selge sine kundefordringer til et annet spesialisert selskap kjent som "Factor". Det er også kjent under navnet Invoice Factoring.Hvor

Aksjeforskningsanalytiker

Hvem er en aksjeforskningsanalytiker?Aksjeforskningsanalytiker refererer til personen som analyserer finansiell informasjon sammen med de forskjellige trendene i de forskjellige organisasjonene eller de forskjellige bransjene, og deretter gir en mening i sin egenkapitalundersøkelsesrapport på grunnlag av analyseadferd og derved hjelper kundene med å ta beslutninger om investeringen av varene. .F

Topp 10 beste prisbøker

Liste over topp 10 beste prisbøkerVi er en samling bøker om prising som kan sette / fremme grunnlaget for prising. Og det betyr å plukke opp en bok eller to eller lese dem alle for å sikre at du tar riktig pris for produktene / tjenestene dine. Nedenfor er listen over slike bøker om priser -No BS Price Strategy  (Få denne boken)The 1% Windfall  (Få denne boken)The Art of Pricing, New Edition  (Få denne boken)The Strategy and Tactics of Pricing  (Få denne boken)The Price Advantage  (Få denne boken)Power Pricing  (Få denne boken)Priser med tillit  (Få denne boken

Varighet

Hva er varighet?Varighet er et risikomål som brukes av markedsdeltakere for å måle rentesensitiviteten til et gjeldsinstrument, for eksempel en obligasjon. Den forteller hvor følsom en obligasjon er i forhold til renteendringen. Dette tiltaket kan brukes til å sammenligne følsomhetene til obligasjoner med forskjellige løpetider. Det er

Studentbudsjettmal

Last ned mal Excel Google-ark Andre versjoner Excel 2003 (.xls) OpenOffice (.ods) CSV (.csv) Bærbar dok. Format (.pdf)Gratis college student budsjettmalHøgskolestudentbudsjettmal refererer til malen til budsjettet som skal forberede seg på hvert semester for å håndtere økonomien til en student som er på høgskolen der budsjettet starter med å legge inn alle inntektskildene til studenten for den aktuelle perioden. basert p

Flip-In Gift Pill

Hva er Flip-In Gift Pill?Vend i giftpillen er en slags strategi der aksjonærene i målselskapet, ikke aksjonærene i det overtakende selskapet, har lov til å kjøpe målselskapets andel til en rabatt som hjelper målselskapet å fortynne aksjeverdien .Det er fem typer giftpiller tilgjengelig for selskaper som fungerer som forsvarsstrategier for selskaper. Flip-In