Prisfunksjon i Excel (formel, eksempler) | Hvordan bruke prisfunksjon

Prisfunksjon i Excel

Prisfunksjon i excel er en finansiell funksjon i excel som brukes til å beregne den opprinnelige verdien eller pålydende verdi for en aksje for per 100 dollar gitt renten betales med jevne mellomrom, dette er en innebygd funksjon i excel og tar seks argumenter som er oppgjør verdi forfall, rente på sikkerhet og avkastning av sikkerhet med innløsningsverdi.

Prisen i Excel er kategorisert under Økonomiske funksjoner. Funksjonen Pris utmerker seg brukes til å beregne prisen på et verdipapir / obligasjon, per pålydende verdi på $ 100 for et verdipapir som betaler periodisk rente.

Prisformel

Prisformelen har 7 argumenter:

Forklaring av pris i Excel

 1. Oppgjør: Oppgjør refereres til som datoen da obligasjonen ble avgjort. Verdien nevnt som oppgjøret er datoen etter utstedelsesdatoen da obligasjonen / verdipapiret handles til sikkerhetskjøperen.
 2. Forfall: Datoen nevnt som Forfall er datoen da sikkerhet / obligasjon utløper, og hovedbeløpet betales tilbake til obligasjonseieren
 3. Sats: Obligasjonens årlige rente som kupongbetalinger gjøres med.
 4. Yld: Verdipapirets årlige avkastning, dvs. den årlige markedsrenten som representerer risikoen for obligasjonen.
 5. Innløsning: Obligasjonsverdien per $ 100 pålydende som blir betalt tilbake på innløsningsdatoen
 6. Frekvens: Antall ganger kupongbetalinger er utført per år.

 1. Basis: Dette er et valgfritt heltallargument som spesifiserer tellegrunnlaget for den økonomiske dagen

Hvordan bruker jeg prisfunksjonen i Excel?

Pris Excel-funksjonen er veldig enkel og enkel å bruke. La oss forstå hvordan Price Excel-funksjonen fungerer med eksempler.

Du kan laste ned denne prisfunksjonen Excel-mal her - prisfunksjonen Excel-mal

Pris i Excel Eksempel nr. 1

Anta at vi får følgende data for å beregne prisen i excel

Følgende skjermbilde brukes til å illustrere hvordan PRICE-funksjonen utmerker seg for å prise en obligasjon.

Ting du må huske når du bruker Excel-prisfunksjon

 • For beregningsformål er datoformatet i Excel sekvensielt. Så som standard står Verdi 1 for 1. januar 1900, så neste dag dvs. 2. januar 1900 ville være 2
 • Alle dataparametrene som brukes som Settlement, modenhet, frekvens og basisverdi skal være heltall.
 • Hvis forfall eller oppgjørsdag ikke er en gyldig dato, returnerer formelen PRIS #VALUE! feilverdi.
 • Hvis yld <0 eller hvis rate <0 eller innløsning ≤ 0 PRICE returnerer #NUM! feilverdi.
 • Hvis frekvensen nevnt i prisformelen er en annen verdi bortsett fra 1, 2 eller 4, vil PRICE returnere #NUM! feilverdi som svar.
 • Hvis basis 4 returnerer PRICE #NUM! feilverdi.
 • Hvis avregningsverdi ≥ modenhetsverdi, vil PRIS returnerer #NUM! feilverdi.