Hvordan matche data i Excel? Trinn for trinn guide (med eksempler)

Ulike metoder for å matche data i Excel

Det er forskjellige metoder for å matche data i Excel, hvis vi vil matche dataene i den samme kolonnen, la oss si at vi vil sjekke om det er duplikat, kan vi bruke betinget formatering fra hjemmefanen, ellers hvis vi vil matche dataene i to eller mer forskjellige kolonner kan vi bruke betingede funksjoner som om funksjon.

  • Metode nr. 1 - Bruke Vlookup-funksjonen
  • Metode nr. 2 - Bruk av indeks + trefffunksjon
  • Metode nr. 3 - Lag din egen oppslagsverdi

La oss nå diskutere hver av metodene i detalj

Du kan laste ned denne Excel-malen for Matchdata her - Match Data Excel-malen

# 1 - Match data ved hjelp av VLOOKUP-funksjonen

VLOOKUP brukes ikke bare for å få den nødvendige informasjonen fra datatabellen, men den kan også brukes som et forsoningsverktøy. Når det gjelder avstemming eller matching av data, viser VLOOKUP-formelen tabellen.

For et eksempel se tabellen nedenfor.

Vi har to datatabeller her, den første er Data 1 og den andre er Data 2.

Nå må vi forene om dataene i to tabeller samsvarer eller ikke. Den aller første måten å matche dataene på er SUM-funksjonen i Excel til to tabeller for å få totalt salg.

Data 1 - Tabell

Data 2 - Tabell

Jeg har brukt SUM-funksjonen for begge tabellens kolonne Salgsmengde. Ved selve begynnelsesteget fikk vi forskjellen i verdier. Data 1- tabell som viser totalt salg på 2,16,214 og Data 2- tabell som viser totalt salg på 2,10,214 .

Nå må vi undersøke dette i detalj. Så la oss bruke VLOOKUP-funksjonen for hver dato.

Velg tabelloppsettet som Data 1- område.

Vi trenger dataene fra den andre kolonnen, og rekkevidden for oppslag er FALSE, dvs. eksakt samsvar.

Resultatet er gitt nedenfor:

I den neste cellen trekker du ut den opprinnelige verdien med ankomstverdien.

Etter å ha trukket får vi resultatet som null.

Kopier og lim inn formelen til alle cellene for å få variansverdiene.

I celle G6 og G12 fikk vi forskjellene.

I Data 1 har vi 12104 for datoen 04. mars 2019 og i Data 2 har vi 15104 for samme dato, så det er en forskjell på 3000.

Tilsvarende, for datoen 18. mars 2019 i Data 1, har vi 19351 og i Data 2 har vi 10351, så forskjellen er 9000.

# 2 - Match data ved hjelp av INDEX + MATCH-funksjon

For de samme dataene kan vi bruke INDEX + MATCH-funksjonen. Vi kan bruke dette som et alternativ til VLOOKUP-funksjonen.

INDEX-funksjonen brukes til å hente verdien fra den valgte kolonnen basert på angitt radnummer. For å oppgi radnummeret må vi bruke MATCH-funksjonen basert på LOOKUP-verdien.

Åpne INDEX-funksjonen i F3-cellen.

Velg matrisen som resultatkolonneområde, dvs. B2 til B14.

For å få radnummeret, åpne MATCH-funksjonen nå som neste argument.

Velg oppslagsverdien som D3-celle.

Velg deretter oppslagsmatrise som salgsdatakolonne i Data 1.

I kamptypen velger du “0 - Nøyaktig samsvar”.

Lukk to parenteser og trykk enter-tasten for å få resultatet.

Dette gir også det samme resultatet som bare VLOOKUP. Siden vi har brukt de samme dataene, fikk vi tallene som de er

# 3 - Lag din egen oppslagsverdi

Nå har vi sett hvordan vi kan matche data ved hjelp av Excel-funksjoner. Nå vil vi se det forskjellige scenariet i sanntid. For dette eksemplet, se på dataene nedenfor.

I dataene ovenfor har vi Zone-Wise og Date-vis salgsdata som vist ovenfor. Vi må igjen gjøre datatilpasningsprosessen. La oss bruke VLOOKUP-funksjonen som i forrige eksempel.

Vi har mange avvik. La oss undersøke hvert enkelt tilfelle.

I celle I5 fikk vi variansen 8300. La oss se på hovedtabellen.

Selv om verdien i hovedtabellen er 12104, fikk vi verdien 20404 fra VLOOKUP-funksjonen. Årsaken til dette er at VLOOKUP kan returnere verdien til den første funnet oppslagsverdien.

I dette tilfellet er oppslagsverdien vår dato dvs. 20. mars 2019. I cellen ovenfor for Nord-sone for samme dato har vi en verdi på 20404, så VLOOKUP har også returnert denne verdien for Øst-sone.

For å løse dette problemet, må vi lage unike oppslagsverdier. Kombiner sone, dato og salgsmengde i både data 1 og data 2.

Data 1 - Tabell

Data 2 - Tabell

Nå har vi opprettet unik verdi for hver sone med den kombinerte verdien Sone, Salgsdato og Salgsbeløp.

Ved å bruke disse unike verdiene kan vi bruke VLOOKUP-funksjonen.

Bruk formelen på alle cellene, vi får variansen null i alle cellene.

Slik kan vi ved hjelp av excel-funksjoner matche dataene og finne avvik. Før du bruker formelen, må vi se på duplikatene i oppslagsverdien for nøyaktig avstemming. Ovenfor eksempel er den beste illustrasjonen av duplikatverdier i oppslagsverdi. I slike scenarier må vi lage våre egne unike oppslagsverdier og komme frem til resultatet.