VBA Activate Sheet | VBA-eksempler for å aktivere Excel-ark

Excel VBA Activate Sheet

Mens vi arbeider i VBA, refererer vi noen ganger til et annet ark eller bruker et annet arks egenskaper, antar at vi er i ark 1 som jobber, men vi vil ha en verdi fra celle A2 i ark 2, hvis vi refererer til ark 2s verdi uten å aktivere arket først så vil vi ikke kan få tilgang til verdien, så for å aktivere et ark i VBA bruker vi regnearkegenskap som regneark (“Sheet2”).

I excel jobber vi alltid med regneark. Regneark har sitt eget navn for å identifisere bedre. I vanlig regnearkarbeid navigerer vi direkte gjennom grundige hurtigtaster, eller vi velger direkte arket direkte ved å klikke på dem. I VBA er det imidlertid ikke så lett vi trenger å spesifisere arknavnet vi henviser til, så kan vi bruke "Velg" -metoden for å velge arket.

Hva er VBA Activate Method?

Som navnet sier aktiverer det det angitte regnearket. For å aktivere arket må vi nevne det eksakte regnearknavnet ved å bruke regnearkobjektet. Hvis du for eksempel vil aktivere et ark som heter “Salg”, kan du bruke koden nedenfor.

Regneark (“Salg”). Aktiver

Syntaks

Så syntaksen til aktiveringsmetoden er som følger.

Arbeidsark ("Arkets navn"). Aktiver

Her er regnearket objektet og aktiveres er metoden.

Du kan laste ned denne VBA Activate Sheet Excel Template her - VBA Activate Sheet Excel Template

Eksempel 1 - Aktiver ark med indeksnummer

I Excel jobber vi med flere sett med regneark, og ofte trenger vi å flytte mellom ett ark til et annet for å få jobben gjort. I VBA kan vi bruke Activate-metoden for å aktivere det spesielle excel-arket.

For eksempel har jeg laget tre ark med navnet “Salg 2015”, “Salg 2016” og “Salg 2017”.

Vi kan aktivere arkene på to måter. Den ene er ved å bruke arkindeksnummer og en annen ved å bruke selve arknavnet.

Nå hvis jeg vil velge det andre arket, vil jeg bruke regnearkobjekt og nevne arkindeksnummeret som 2.

Kode:

 Sub Activate_Example1 () Regneark (2). Aktiver End Sub 

Når du kjører koden ved hjelp av F5-tasten eller manuelt, vil dette aktivere det andre arket, dvs. “Salg 2016”.

Hvis jeg vil aktivere det tredje arket, bruker jeg 3 som arkindeksnummer.

Kode:

 Sub Activate_Example1 () Regneark (3). Aktiver End Sub 

Dette vil aktivere det tredje arket, dvs. “Salg 2017”.

Nå skal jeg bytte ut andre og tredje ark.

Nå er teknisk sett “Salg 2017” mitt tredje ark og “Salg 2016 er mitt andre ark. Nå skal jeg bruke arkindeksnummeret som 3 og se hva som skjer.

Kode:

 Sub Activate_Example1 () Regneark (3). Aktiver End Sub 

Etter mitt synspunkt må det velge "Salg 2017" -arket, men det vil velge "Salg 2016" -arket fordi i rekkefølgen "Salg 2016" er det tredje arket.

Så det er alltid et trygt alternativ å aktivere arket med navnet.

Eksempel 2 - Aktiver ark etter navn

Nå skal vi se hvordan du aktiverer ark etter navn. I stedet for et arkindeksnummer må vi nevne arknavnet i to anførselstegn.

Kode:

 Sub Activate_Example2 () regneark ("Salg 2016"). Aktiver End Sub 

Når du kjører koden manuelt eller bruker hurtigtast F5, vil dette aktivere arket “Salg 2016” uavhengig av plasseringen i arbeidsboken.

Ikke bare regnearkobjektet, vi kan også bruke "Ark" -objektet for å aktivere arket.

Nedenfor er koden.

Kode:

 Sub Activate_Example2 () Sheets ("Salg 2016"). Aktiver End Sub 

Regneark har kun tilgang til regnearkobjekt og har ikke tilgang til "Kart" -ark. Hvis du bruker Ark- objekt, kan vi få tilgang til alle arkene i arbeidsboken.

Eksempel 3 - Aktiver ark fra en annen arbeidsbok

Som hvordan vi trenger å nevne arknavnet for å aktivere det aktuelle arket, er det liknende hvis du aktiverer arket fra en annen arbeidsbok, også navnet "Arbeidsbok".

Kode:

 Sub Activate_Example3 () arbeidsbøker ("Salgsfil.xlsx"). Ark ("Salg 2016"). Aktiver sluttub 

Dette vil aktivere arket “Salg 2016” fra arbeidsboken “Salgsfil.xlsx”.

Aktiver ark vs Velg arkmetode

Vi kan bruke metoder for å utføre den samme handlingen, dvs. aktivere og velge metoder. Det er en liten forskjell mellom disse to metodene.

# 1 - Aktiver metode

Ved å bruke aktiveringsmetoden kan vi bare aktivere det angitte regnearket.

Se for eksempel på koden nedenfor.

Kode:

 Sub Activate_Example () regneark ("Salg 2016"). Aktiver End Sub 

Som vi vet vil denne koden velge regnearket "Salg 2016".

# 2 - Velg metode

Ved å bruke Select-metoden kan vi faktisk også utføre andre oppgaver.

Nå, se på koden nedenfor.

Kode:

Denne koden aktiverer ikke bare arket "Salg 2016", men velger også celleområdet fra A1 til A10.