Formel for netto aktivaverdi | NAV Kalkulator | Eksempler (med excel-mal)

Formel for å beregne netto aktivaverdi (NAV)

Formue for eiendelverdi brukes hovedsakelig av fondets ordre for å kjenne enhetsprisen for det spesifikke fondet på det spesifikke tidspunktet, og i henhold til formelen beregnes netto aktivaverdi ved å trekke den totale verdien av gjeldene fra den totale verdien av eiendelene enhet og den resulterende divideres med totalt antall utestående aksjer.

Kilde : hdfcfund.com

Hvis du noen gang har investert i aksjefond, vil du gjentatte ganger høre en periode. Det er NAV. Den fulle formen for NAV er netto aktivaverdi. Det er faktisk forskjellen mellom eiendelene og forpliktelsene.

La oss ta en titt på formelen av eiendelens verdi.

Eksempel

Du kan laste ned denne Excel-malen for netto aktivaverdi her - Net Asset Value Excel-mal

Onus Fund har følgende informasjon. Du må finne NAV for dette fondet -

 • Markedsverdien av verdipapirer i fondet - $ 450 000
 • Kontanter og tilsvarende beholdninger - $ 50.000
 • Gjeldene til fondene - $ 200.000
 • Antall utestående aksjer - 10.000

Ved å bruke formelen til NAV får vi -

 • Netto aktivaverdi = (markedsverdi av verdipapirer holdt av fondet / nærfondet + kontanter og tilsvarende beholdninger - forpliktelser i fondet) / antall utestående aksjer
 • Eller, = ($ 450.000 + $ 50.000 - $ 200.000) / 10.000
 • Eller, = $ 300.000 / 10.000 = $ 30 per aksje.

Tolkning

 • I formelen for netto aktivaverdi må vi først finne markedsverdien av aksjene.
  • For å finne ut markedsverdien av aksjene i fondet, må vi bruke en formel -
  • Markedsverdien av aksjene = Markedspris per aksje * Antall utestående aksjer
  • Hvis markedsprisen per aksje er $ 10 per aksje og antall utestående aksjer er 1000, vil markedsverdien av aksjene være = ($ 10 * 1000) = $ 10.000.
 • Den andre komponenten i formelen er kontanter og tilsvarende beholdninger. Vi vil legge til denne varen fordi den er en ressurs.
 • Den tredje komponenten i formelen er fondets gjeld.
 • For å finne ut den faktiske verdien av et fond, må vi se på forskjellen mellom forvaltningskapitalen og de totale forpliktelsene.
 • Til slutt må vi dele forskjellen med antall utestående aksjer for å få NAV per aksje.

Bruk og relevans

La oss si at du vil investere i et aksjefond. Hva ville du se etter?

Mange finansanalytikere hevder at det er klokere å se på NAV i stedet for å se på den individuelle markedsprisen på aksjen. Her er hvorfor.

 • De tror at når du ser på NAV av fond, får du misforståelsen om at NAV dikterer fremtidig fordel for fondet. Dette ifølge dem er helt falskt.
 • Derfor nevner disse finansanalytikerne at du bør se etter kvaliteten på midlene og ikke NAV. Ja, NAV er viktig, men som investor bør du ikke stole for mye på høyere eller lavere NAV fordi det ikke gjør noen forskjell i hvor mye avkastning porteføljen under fondet vil generere.
 • Hvis du vil dra nytte av høyere avkastning, velg bransjer som har vokst mye raskere enn de andre bransjene. La oss si at hvis du velger å investere i IT-bransjen i stedet for andre bransjer, vil du kunne generere mye høyere avkastning på investeringene dine.

Kalkulator for netto aktivaverdi

Du kan bruke følgende NAV-kalkulator.

Markedsverdien av verdipapirer som holdes av fondet
Kontanter og tilsvarende beholdninger
Fondets gjeld
Antall utestående aksjer
Formel for netto aktivaverdi =
 

Formel for netto aktivaverdi =
Markedsverdi av verdipapirer som holdes av fondet + kontanter og tilsvarende beholdninger - gjeld i fondet
Antall utestående aksjer
0 + 0 - 0
=0
0

Beregning av nettoverdi i Excel (med excel-mal)

La oss nå gjøre det samme eksemplet ovenfor i Excel.

Dette er veldig enkelt. Du må oppgi de fire innspillene til markedsverdien av verdipapirer som holdes av fondet, kontanter og tilsvarende beholdninger, gjeld fra fondets antall utestående aksjer.

Du kan enkelt beregne nettoverdien i den oppgitte malen.