Poisson-distribusjon i Excel | Hvordan bruke POISSON.DIST i Excel

Poisson-distribusjon i Excel

Poisson-distribusjon er en type distribusjon som brukes til å beregne frekvensen av hendelser som kommer til å oppstå til enhver fast tid, men hendelsene er uavhengige, i Excel 2007 eller tidligere hadde vi en innebygd funksjon for å beregne Poisson-fordelingen, for versjoner ovenfor 2007 er funksjonen erstattet av Poisson.DIst-funksjon.

Syntaks

X: Dette er antall hendelser. Dette skal være> = 0.

Gjennomsnitt: Det forventede antall hendelser. Dette er også bør være> = 0.

Kumulativ: Dette bestemmer hvilken distribusjonstype som skal beregnes. Vi har to alternativer her SANT eller FALSK.

 • SANN indikerer sannsynligheten for at et antall hendelser skjer mellom null og x.
 • FALSE indikerer sannsynligheten for at antall hendelser skjer nøyaktig det samme som x.

Eksempler

Du kan laste ned denne Excel-malen for Poisson-distribusjon her - Poisson-distribusjon Excel-mal

Eksempel 1

Som eier av et bilutleiefirma er din gjennomsnittlige leiebilkunder på helgen 500. Du forventer 520 kunder den kommende helgen.

Du vil vite sannsynligheten for denne hendelsen i løpet av den kommende uken.

 • Trinn 1: Her er x 520 og gjennomsnittet er 500. Skriv inn disse detaljene i excel.

 • Trinn 2: Åpne POISSON.DIST-funksjonen i en hvilken som helst av cellen.

 • Trinn 3: Velg x- argumentet som B1-celle.

 • Trinn 4: Velg middelargumentet som B2-celle.

 • Trinn 5: Vi ser på "kumulativ distribusjonsfunksjon", så velg SANT som alternativ.

 • Trinn 6: Så vi fikk resultatet som 0,82070. Nå i cellen nedenfor, bruk formelen som 1 - B5.

Så sannsynligheten for å øke bilutleiekunder fra 500 til 520 i den kommende uken er omtrent 17,93%.

Eksempel 2

Ved produksjon av 1000 enheter bilprodukter er den gjennomsnittlige prosentandelen av feilprodukter ca. 6%. I en prøve på 5000 produkter, hva er sannsynligheten for å ha 55 defekte produkter?

Beregn først antall defektprodukter i 1000 enheter. dvs. λ = np. λ = 1000 * 0,06.

Så det totale antallet defekte produkter i 1000 enheter er 60 enheter. Nå fikk vi det totale feilnummeret (x). Så x = 60.

Nå for å redusere defektproduktene fra 60 til 55 må vi finne excel Poisson Distribusjonsprosent.

Så, BETYD = 55, x = 60.

Ovenstående formel vil gi oss Poisson-fordelingsverdien. I cellen nedenfor gjelder formelen 1 - Poissonfordeling i excel.

Så sannsynligheten for å redusere defekte gjenstander fra 60 til 55 er omtrent 23%.

Ting å huske

 • Vi får antall feil på #NUM! er de medfølgende x og middelverdiene er mindre enn null.
 • Vi får #VALUE! Hvis argumentene ikke er numeriske.
 • Hvis de oppgitte tallene er desimal eller brøk, så excel automatisk avrundet til nærmeste heltall.