NORMDIST i Excel | Hvordan bruke normal distribusjonsfunksjon?

Normal distribusjon i Excel (NORMDIST)

NORMDIST står for “Normalfordeling”. NORMDIST i excel er en innebygd funksjon som brukes til å beregne normalfordelingen for det gitte gjennomsnittet og gitt standardavvik i et bestemt datasett, den brukes i statistikk, denne funksjonen tar fire argumenter, den første er X-verdien og gjennomsnittet og standardavvik som andre og tredje og kumulativ verdi som siste argument.

Syntaks

Formelen for normalfordeling i Excel inneholder fire argumenter.

 • X: Dette er det obligatoriske argumentet for NORMDIST-funksjon i excel. Dette er verdien vi kreves for å beregne normalfordelingen i excel.
 • Gjennomsnitt: Dette er gjennomsnittsverdien av fordelingen dvs. middelverdi.
 • Standardavvik: Dette er standardavviket for fordelingen av datapunktene.
 • Kumulativ: Dette er en logisk verdi. Ved å nevne SANT eller FALSK må vi nevne typen distribusjon vi skal bruke. SANT betyr kumulativ normalfordelingsfunksjon og FLASE betyr normal sannsynlighetsfunksjon.
 • Merk: I Excel 2010 og tidligere versjoner kan du se Normalfordeling i Excel, men i 2010 og senere versjon erstattes den av NORMDIST-funksjonen i Excel. Selv om normal distribusjon i Excel fremdeles eksisterer i nyere versjoner, er det kanskje ikke tilgjengelig senere. Den er fremdeles der for å støtte kompatibiliteten.

Hvordan bruker jeg NORMDIST i Excel? (med eksempler)

Du kan laste ned denne NORMDIST-funksjonen Excel-mal her - NORMDIST-funksjonen Excel-mal

Eksempel 1

Jeg har aksjekursdata for et av selskapet. Deres fastsatte aksjekurs er 115, den totale gjennomsnittlige aksjekursen er 90 og SD-verdien er 16.

Vi må vise sannsynligheten for at aksjekursen ligger på 115.

La meg bruke den kumulative NORMDIST i excel.

X vi har valgt den opprinnelige aksjekursen og for gjennomsnittet har vi tatt den totale gjennomsnittsprisen, og for SD har vi vurdert B4-celleverdien, og vi har brukt SANT (1) som for distribusjonstype.

Resultatet er 0,9409 som betyr 94% av aksjekursplanleggingen i dette området.

Hvis jeg endrer distribusjonstypen til normalfordelingen (FALSE - 0), får vi resultatet nedenfor.

Dette betyr 0,74% av aksjekursen i dette området.

Eksempel 2

La meg vurdere dataene nedenfor for normalfordeling i Excel.

 • Eksempel på populasjonen dvs. x er 200
 • Gjennomsnittlig eller gjennomsnittsverdi er 198
 • Standardavvik er 25

Bruk kumulativ normalfordeling i excel

Excel Normal distribusjonsverdi er 0,53188, dvs. 53,18% er sannsynligheten.

Ting å huske

 • NORMDIST-funksjonen i Excel er bare for å støtte kompatibiliteten til Excel. I 2010 og nyere versjon erstattes den av Normal Distribution i Excel.
 • NORM.DIST godtar bare numeriske verdier.
 • Standardavviket til argumentet skal være større enn null, ellers får vi #NUM! som feilen i excel.
 • Hvis de medfølgende argumentene ikke er numeriske, får vi #VALUE! Som feilen.
 • Normalfordelingen i excel er bare en bjelleformet kurve
 • Hvis dataene ikke inkluderer gjennomsnitt og SD, må vi beregne begge ved å bruke henholdsvis gjennomsnittsfunksjonen og STDEV.S-funksjonen.
 • Lær mer om den klokkeformede kurven for å forstå NORMDIST-funksjonen i Excel bedre.