VBA Now (trinnvis guide) | Hvordan bruke funksjonen nå i Excel VBA?

Excel VBA Now-funksjon

NÅ er en dato- og tidsfunksjon i begge VBA som brukes til å få den nåværende systemdatoen og klokkeslettet, akkurat som regnearkfunksjonen som ikke tar noen argumenter i den, i VBA tar nå funksjonen heller ikke noen argumenter, returutgangen for denne funksjonen er dato.

VBA NOW-funksjonen ligner den i Excel-regnearkfunksjonen. I likhet med at DATE-funksjonen i VBA ikke "NOW" også har parametere å sende inn, trenger vi bare å sende funksjonen med lukket parentes eller ikke noe parentes også. Ved å bruke DATE-funksjonen i VBA kan vi generere gjeldende dato som viser systemet vi jobber med. Imidlertid har jeg sett situasjoner der vi trenger nåværende tid sammen med datoen også. I excel kan vi gjøre mange varianter av ting, på samme måte kan vi generere nåværende dato og tid med en enkel funksjon kalt NOW in excel.

Formelen til VBA NÅ er enkel.

NÅ ()

Eksempel på NÅ-funksjon i VBA Excel

Se på det enkle eksemplet på NOW-funksjonen i VBA. Følg trinnene nedenfor for å skrive VBA-koden og ha en god del kunnskap om NÅ i tillegg til å skrive koden.

Trinn 1: Start delprosedyren ved å oppgi et makronavn.

Kode:

 Sub Now_Example1 () End Sub

Trinn 2: Erklær variabelen som "Dato". Årsaken til at vi må erklære variabelen som “Dato” fordi sluttresultatet vårt er i dato og klokkeslettformat.

Kode:

 Sub Now_Example1 () Dim k Som Date End Sub 

Trinn 3: Tilordne verdien til variabelen “k” ved å bruke VBA NOW-funksjonen.

Kode:

 Sub Now_Example1 () Dim k As Date k = Now End Sub 

Trinn 4: Vis nå verdien av funksjonen NÅ som vi har tildelt variabelen “k” i meldingsboksen i VBA.

Kode:

 Sub Now_Example1 () Dim k As Date k = Now MsgBox k End Sub 

Ok, vi er ferdige.

Kjør koden ved hjelp av F5-tasten eller manuelt og se hva resultatet er.

Resultatet viser 15.4.2019 klokka 05:03:35.

Datoformatet for datamaskinen min er “mm-dd-åååå”.

Vi kan også endre datoformatet ved hjelp av FORMAT-funksjonen. Nedenfor er koden for å endre datoformatet.

Kode:

 Sub Now_Example1 () Dim k As Date k = Now MsgBox Format (k, "DD-MMM-YYYY HH: MM: SS") End Sub 

Kjør koden og se forskjellen.

Nå har vi et riktig dato- og tidsformat. Med dette formatet kan hvem som helst forstå dato- og tidsformatet.

Flyktig i naturen:

Som du kan se i det første eksemplet fikk vi tidsresultatet som 5:03:35, og i det andre eksemplet går vi resultatet som 17:19:02. Så dette viser at NOW-funksjonen er en flyktig funksjon som endres hvert sekund.

Alternativ til timerfunksjon i VBA

Som et alternativ til VBA TIMER kan vi bruke “VBA NOW” -funksjonen til å beregne den totale tiden makroen tar for å fullføre oppgaven.

Bruk koden nedenfor for å beregne tiden det tar av koden din.

C0de:

 Sub TotalDuration () Dim k As Date k = Now '' 'Skriv inn koden din her' '' MsgBox "Total tid tatt av makroen for å fullføre oppgaven er:" & _ Format ((Now - k), "HH: MM : SS ") End Sub 

I det grønnfargede området kopier og lim inn koden.

Utfør koden ved å trykke på F5-tasten eller trykk på run-knappen. Så snart den har fullført kjøringen, får vi makroen til å fullføre oppgavemeldingen i meldingsboksen. Nedenfor er et eksempel på det samme.

Slik kan vi bruke NÅ-funksjonen på mange måter i VBA.

Du kan laste ned denne Excel VBA Now-funksjonsmalen her - VBA Now Function Template