Topp 10 beste verdipapirbøker | WallstreetMojo

Topp beste verdipapirbøker 

1 - sunn fornuft for verdipapirfond

2 - Fond for dummier

3 - Bogle om verdipapirfond

4 - Fondboken

5 - Fondfondets håndbok

6 - Fond for nybegynnere (The Investing Series 3)

7 - Investering for nybegynnere

8 - The Little Book of Common Sense Investing

9 - Millennial Guide to Success in Mutual Fund Investing

10 - En nybegynnerveiledning til fond

Enhver person eller et firma som er villig til å investere i aksjefond, må ha grundig kunnskap om verdipapirfond og de globale finansmarkedene generelt. Folk som har større kunnskap om disse markedene, vil tjene bedre. Sannsynligvis er det sant, uavhengig av risiko i verdipapirmarkedet, jo større kunnskap om investeringer og hvilke aksjefond som må vurderes sammen med velinformerte og flittige investeringer; større og relevant informasjon vil hjelpe deg med å ta bedre beslutninger.

I de kommende seksjonene kan du finne de 10 beste bøkene om verdipapirfond sammen med deres store takeaways og anmeldelser. Enhver investor eller entusiast for aksjefond trenger bare å hente alle de nevnte bøkene, lese grundig og strategisk bruke læringene. Man må absolutt være vitne til en signifikant forskjell i fondets investeringsevne etter å ha gått gjennom alle disse bøkene.

Nå, uten for mye avklaring, la oss komme i gang.

# 1 - sunn fornuft for verdipapirfond

Nye imperativer for den intelligente investoren

Av John C. Bogle og David F. Swensen

Denne pålitelige ressursen identifiserer grunnleggende investeringer i aksjefond i de eksisterende tøffe markedsforholdene, samtidig som den gir gode råd for å utvikle en overlegen investeringsportefølje.

Gjennomgang av verdipapirfondet

Denne beste investeringsfondboken er laget med tanke på nybegynnerlesere som enten ikke har noen kunnskap om investeringsfondinvesteringer eller bare har lite kunnskap om slike investeringer. Dette er den aller første boken som mange aksjefond investorer må gjennomgå før de investerer intelligent i denne typen finansielle instrumenter. Skrivestilen er ekstremt tilgjengelig og grei med en imponerende visning av sunn fornuft og enkelhet som forklarer fordelene med en svært diversifisert investeringsportefølje.

Viktige takeaways fra denne toppfondboken

 • Laget av velkjent fondindustriekspert John C. Bogle
 • Illustrerer de evige grunnleggende investeringene som gjelder for alle slags markeder
 • Graver ned de regulatoriske og strukturelle endringene i hele det globale aksjefondets bransje.
<>

# 2 - Fond for dummier

Posisjonering av investeringsportefølje for vekst

Av Eric Tyson

Den sårt tiltrengte ressursen for sunne investeringer. Denne toppfondboken er skrevet på ganske enkelt engelsk språk for de nye investorene for å forstå de grunnleggende konseptene i aksjefondindustrien mens de forbereder dem på å ta over utfordringen med å investere strategisk i aksjefondets rom og levere bærekraftig langsiktig fortjeneste.

Gjennomgang av verdipapirfondet

Du ønsker å velge de riktige aksjene for investering i en mengde aksjer, denne boka er definitivt for deg og stol på meg, du vil aldri ønske å starte nye investeringer før du leser boken hvis du bare går gjennom den. Boken inneholder en rekke nyeste investeringsråd for verdipapirfond og grundig hjelp fra investeringspioneren eller forfatteren som maksimerer dine suksesssjanser og forhindrer at du faller i feil investeringsfeller.

Viktige takeaways fra denne beste boken om verdipapirfond

 • Det gir rask, enkel og overlegen støtte for å plukke de beste aksjefondene, i tillegg til imponerende hjelp til å opprettholde og samle porteføljen mens den unike vurderer fondets resultater
 • Den illustrerer en detaljert forklaring på børsnoterte verdipapirer og grundig forklaring av skatteregler som påvirker fondets investeringer
 • Denne beste investeringsfondboken bestemmer også prosessen med å evaluere ulike teknikker for fondsinvestering.
<>

# 3 - Bogle på verdipapirfond:

Nye perspektiver for den intelligente investoren (Wiley Investment Classics)

En detaljert analyse av investeringer i verdipapirfond

Av John C. Bogle

Denne beste boken om verdipapirfond burde ligge på studiebordet ditt, med alle investorer som ønsker å lese hele investeringsbegrepene for aksjefond som er til stede i boken. En bok av verdipapirfondets investeringer, og Bogle er nødt til å tiltrekke seg selv de beste investeringsekspertene bortsett fra investeringsbegynnerne gjennom den godt designet forsiden, en detaljert indeks og en rekke eksempler som dekker en rekke bransjer.

Gjennomgang av verdipapirfondet

Den klassiske investeringsboken for verdipapirfond er intelligent designet for å omdefinere begrepene investering i aksjefond. Dette skriftstedet gir leseren en mulighet til å bli en pioner innen investeringer i aksjefond og strategisk bestemme og velge de beste resultatene for aksjefond som skal inkluderes i en investors portefølje. Forfatteren gir godt strukturert veiledning om misforståelsene om investeringen og virkeligheten om slike investeringsmuligheter kombinert med lagene av utholdenhet og utholdenhet som resulterte i dette fremragende produktet. Den ivrige leseren vil lett velge forskjellene mellom balanserte fond, pengemarked, obligasjoner, aksjer, og hvorfor enhver underdanig forvaltet indekssikkerhet er en attraktiv investering sammenlignet med sikkerhet kontrollert av en part som gjør beregnede trekk på bestemte fond, segmenter,og den samlede økonomien. Forfatteren avslører virkeligheten bak egoisme, gjennomsnittlig ytelse og reklame, mens han fremhever de vanligste feilene flere investorer generelt gjør.

Viktige takeaways fra denne toppboken om verdipapirfond

 • Evaluerer både risiko og avkastning av investeringer på tvers av fond
 • Studer teknikken for å velge blant de fire grunnleggende fondstyper
 • Velg en rimelig og svært pålitelig investeringsstrategi
 • Skille mellom faktiske og misvisende falske annonser, og se etter ulemper

Ta en kopi av dette forbløffende arbeidet med verdipapirfondsteori og investeringer som illustrerer den riktige teknikken for investeringer i disse fondene med et ekspertperspektiv fra denne bransjelederen.

<>

# 4 - Fondboken:

Hvordan investere i verdipapirfond og tjene høye avkastningsgrader trygt

Den sikkert skutt investeringsstrategien for aksjefond

Av Alan Northcott

En oppfriskning av verdipapirfondskonsepter med stort fokus på å gi investeringsråd som inneholder minimal risiko og høy avkastning. Fond forventes å gi fordeler ved diversifisering kombinert med eksperthåndtering. Denne toppfondboken gir en detaljert forklaring på både fordelene og ulempene ved investeringen i aksjefond kombinert med risikoen forbundet med slike finansielle instrumenter.

Gjennomgang av verdipapirfondet

Alle som trenger å komme seg til det grunnleggende om investeringer i aksjefond, må vurdere å gå gjennom denne boka minst en gang, og jeg er sikker på at leseren ikke vil bli skuffet. Disse midlene er ikke forsikret eller garantert av noen statlig institusjon eller FDIC. Uansett om du kjøper aksjefond fra en hvilken som helst nasjonalisert bank, kan du tape penger mens du investerer på tvers av aksjefond. Videre er det over 10.000 fond for å ta investeringsbeslutninger. Den viktigste årsaken til at investorer investerer i aksjefond, er at det bare er begrenset risiko forbundet med slike investeringer og dermed begrenset avkastning. Siden investorens korpus i disse fondene er strategisk distribuert for å øke diversifiseringen for å minimere risiko og maksimere avkastningen.

Viktige takeaways fra denne beste boken om verdipapirfond

 • En trinnvis forklaring på å oppnå lønnsomhet gjennom investeringer med minimal risiko og maksimal avkastning
 • Leseren blir kjent med hvilke typer fond som gir sunn avkastning med lav risiko
 • En sammenligning av risiko i andre typer investeringer med investeringsrisiko for aksjefond
 • Å tilby både de riktige og uriktige teknikkene for investeringer i tillegg til deres respektive resultater, sammen med strategien for tildeling av aktiva, lage og aktivere en konto online. Det gir også metoden for å bestemme når en sikkerhet skal selges og måten å konvertere slike muligheter til kontanter.
<>

# 5 - Fondfondindustrihåndbok:

En omfattende guide for profesjonelle investorer

En bibel for profesjonelle investeringer i verdipapirfond

Av Lee Gremillion

Denne beste investeringsfondboken gir bemerkelsesverdig og omfattende kunnskap, samt informasjon om aksjefondet, deres typer til hver bransjebidragsyter, handelshøyskolekandidater, studenter og alle andre deltakere som har stor interesse for fondets bransje. Videre illustrerer boken også komplikasjonene i den bemerkelsesverdige industrien i en lettere form.

De interesserte investorene tiltrekkes vanligvis av elementet at disse fondene gir regulatorisk beskyttelse, betydelige investeringsalternativer, bekvemmelighet, likviditet, enkel diversifisering og profesjonell forvaltning. Den populære håndboken for aksjefondbransjen dekker alle disse konseptene og målene for de forskjellige funksjonene som oppnås i den daglige driften i den globale aksjefondindustrien.

Gjennomgang av verdipapirfondet

Håndboken om verdipapirfondindustrien kan betraktes som en grundig studie av temaet som sikkert vil tiltrekke seg nybegynnere så vel som ekspert på investeringen. Denne boken gir en grundig analyse av alle de store og mindre investeringsmetodene for aksjefond som antas å innhente interesse for leserne, samtidig som de oppfordres til å investere strategisk i disse finansielle instrumentene ved å ta alle slags investeringsforholdsregler.

Viktige takeaways fra denne toppfondboken

 • Denne toppfondboken viser detaljerte roller som spilles av overføringsagenter, distributører, depotbanker, depotkontoer, investeringsrådgivere, fondforvaltere og flere andre eksterne tjenesteleverandører.
 • Ulike fondstyper ansatt av Lipper, Morningstar og Investment Company Institute.
 • Implementerer konstruksjonsnivåbelastninger, bakre laster eller frontendbelastninger.
 • Backoffice-operasjoner som inkluderer, rapportering, regnskap, forvaring og oppgjør.
 • Analyse av front-office operasjoner som kjøp og salg.

En endelig referanse for den globale aksjefondindustrien kan fås gjennom denne boken.

<>

# 6 - Fond for nybegynnere (The Investing Series 3)

Investeringskunnskap for nybegynnere i fondet

Av John Border

Markey D, støtter denne toppfondboken for å få et raskt grep om aksjefondskonseptene. På samme måte beskriver Cyrus V bokens forfatter har gjort en prisverdig jobb med å splitte kjerneemnene i enklere å forstå divisjoner for å gjøre det mulig for alle å forstå de tøffeste fondskonseptene. Videre støtter Derrick M, som er en kjent forfatter og forbereder personlige finansblogger, skrifter og fond som investerer skriftsteder, også denne boken.

Gjennomgang av verdipapirfondet

Bare en nybegynnerinvestor søker vanligvis investeringskunnskap på et enkelt språk som raskt kan forstås og utvikler tillit hos investoren for å starte sine investeringsforsøk. Derfor, hvis noen søker etter et skriftsted rettet mot nybegynnere av investeringsfond, er dette det. Søket avsluttes her med denne boken som inneholder begrepene investering i de globale aksjemarkedene uten behov for å plukke aksjen selv. Fond anses også for å være tryggere himmel i forhold til aksjeinvesteringene som inneholder større risiko.

Viktige takeaways fra denne beste fondsboken

 • Inne i denne boka kan man finne teknikken for å åpne en ny fondskonto
 • Nøkkelfaktorer som påvirker verdipapirfondets investeringer og viktige teknikker mens du gjør investeringer i aksjefond
 • Implementering av smarte økonomiske avgjørelser
 • Prinsipper for verdipapirfond og mange flere

Denne toppboken om et aksjefond er skrevet på enkelt engelsk språk som er lett å forstå mens det dekker alle grunnleggende emner for å komme i gang.

<>

# 7 - Investering for nybegynnere:

En nybegynnerveiledning om hvordan du kan tjene penger ved å investere i aksjer og fond

En generell påminnelse om grunnleggende fond

Av Ryan Smith

En bevist teknikk for å tjene penger gjennom strategiske investeringer i aksjefond og aksjer.

Gjennomgang av verdipapirfondet

Denne beste aksjefondboken gir investorer solide konsepter om å investere intelligent i aksjer og aksjefond. En ny investor kan ta en kopi av dette skriftstedet for å lære om det grunnleggende om å investere i aksjemarkedet og aksjefond.

Viktige takeaways fra denne toppfondboken

 • Forklarer enkelt den langsiktige investeringsteknikken
 • Tilbyr kunnskap om porteføljediversifisering
 • Rask opptjening fra ulike investeringer
 • Teknikk for å tjene penger gjennom aksjeutbytte
 • Forklarer betydningen av markedsindeksen
 • Illustrerer detaljer om verdipapirfond
 • Beskriver analyse av verdipapirfond
<>

# 8 - The Little Book of Common Sense Investing:

Den eneste måten å garantere en rettferdig andel av avkastningen på aksjemarkedet

Bare en oppfriskning av investeringskonsepter for aksjefond

Av John C. Bogle

En garantert metode for å oppnå bransjeledende aksjemarkedsavkastning.

Gjennomgang av verdipapirfondet

Dette skriftstedet kan behandles som en snarvei for å få sunn fornuft i aksjefond og aksjeinvesteringer.

Viktige takeaways fra denne beste fondsboken

 • Alle store og mindre investorer anbefales å gå gjennom denne boka
 • En enkel måte å få kun mindre kunnskap om aksjeinvesteringer og absolutt ikke for høyt erfarne aksjeinvestorer
<>

# 9 - Millennial Guide to Success in Mutual Fund Investing:

Viktige ting du trenger å vite når du investerer i fond

En definitiv guide for investering i aksjefond

Av Jeremy Kho

Gir trinnvis informasjon om aksje- og aksjefondinvesteringer som starter rett fra det grunnleggende

Gjennomgang av verdipapirfondet

Investeringer i verdipapirfond krever kjernekunnskap om aksjemarkedet, og man kan stole på at denne boka gir det samme.

Viktige takeaways fra denne toppfondboken

 • Enhver investor som er villig til å lære gunstige måter å oppnå betydelig besparelse på, tjene ekstra inntekt og pensjonsplanlegging, må ha denne boken
 • Den trinnvise teknikken for analyse av en rekke investeringsalternativer med høy og lav avkastning
<>

# 10 - En nybegynnerveiledning for verdipapirfond:

Alt å vite for å begynne å investere i fond

En komplett analyse av den samlede investeringsprosessen i aksjefond og aksjer

Av Ross Cameron

Denne boka er igjen bare for nybegynnere, og jeg foreslår ikke den for aktieinvesteringsentusiaster

Gjennomgang av verdipapirfondet

Nybegynnerinvestorer uten kunnskap om verken et aksjefond eller andre aksjeinvesteringer må ha en kopi av denne boken på pulten.

Viktige takeaways fra denne beste fondsboken

 • Før en nærstående investor henvender seg til en investeringsrådgiver eller en bank, må han forstå litt grunnleggende kunnskap om investeringer gjennom denne boken
 • Tilbyr triks for å unngå kostbare midler og den faktiske kostnaden for slike midler
<>