Histogramformel | Beregn område ved hjelp av histogramligning (eksempler)

Histogram er en type grafisk fremstilling i Excel, og det er forskjellige metoder for å lage en, men i stedet for å bruke analyseverktøypakken eller fra pivottabellen, kan vi også lage et histogram fra formler, og formlene som brukes til å lage et histogram er FREKVENS og tellinger formler sammen.

Hva er histogramformel?

Formelen for histogram kretser i utgangspunktet området for stolpene, og det er veldig enkelt, og det beregnes av summeringen av produktet av frekvenstettheten til hvert klasseintervall og den tilsvarende klasseintervallets bredde. Området med histogramformelen er matematisk representert som,

Forklaring av histogramformelen

Formelen for beregning av histogramområdet kan utledes ved å bruke følgende syv trinn:

Trinn 1 : For det første skal det avgjøres hvordan prosessen skal måles og hvilke data som skal samles inn. Når det er bestemt, blir dataene samlet og presentert i en tabellform som et regneark.

Trinn 2: Nå teller antall datapunkter samlet.

Trinn 3 : Deretter bestemmer du rekkevidden til prøven som er forskjellen mellom maksimums- og minimumsverdiene i dataeksemplet.

Område = Maksimumsverdi - Minimumsverdi

Trinn 4: Deretter bestemmer du antall klasseintervaller som kan baseres på en av de følgende to metodene,

 1. Som tommelfingerregel, bruk 10 som antall intervaller eller
 2. Antall intervaller kan beregnes med kvadratroten av antall datapunkter som deretter avrundes til nærmeste hele tall.

Antall intervaller = 

Trinn 5: Bestem nå bredden på intervallklassen ved å dele rekkevidden til dataprøven med antall intervaller.

Klassebredde = Område / Antall intervaller

Trinn 6: Deretter utvikler du et bord eller regneark med frekvenser for hvert intervall. Deretter avled frekvenstettheten for hvert intervall ved å dele frekvensen med den tilsvarende klassebredden.

Trinn 7: Til slutt beregnes arealet for histogramligningen ved å legge til produktet av all frekvens tetthet og deres tilsvarende klassebredde.

Eksempler på histogramformel (med Excel-mal)

La oss se noen enkle til avanserte eksempler for å forstå beregningen av histogramligningen bedre.

Du kan laste ned denne Excel-malen for histogramformel her - Histogramformel Excel-mal

Histogramformel - Eksempel 1

 La oss se på tabellen nedenfor som viser barnas vekter i en klasse. 

Fra tabellen ovenfor kan følgende beregnes

 • Klassebredde for det første intervallet = 35 - 30 = 5
 • Klassebredde for det andre intervallet = 45 - 35 = 10
 • Klassebredde for det tredje intervallet = 50 - 45 = 5
 • Klassebredde for det fjerde intervallet = 55 - 50 = 5
 • Klassebredde for det femte intervallet = 65 - 55 = 10

En gang til,

 • Frekvens tetthet for det første intervallet = 2/5 = 0,4
 • Frekvens tetthet for det andre intervallet = 7/10 = 0,7
 • Frekvens tetthet av det tredje intervallet = 21/5 = 4,2
 • Frekvens tetthet for det fjerde intervallet = 15/5 = 3,0
 • Frekvens tetthet for det femte intervallet = 2/10 = 0,2

For å beregne histogramformelen først, må vi beregne klassebredde og frekvenstetthet som vist ovenfor.

Derfor er  histogramområdet = 0,4 * 5 + 0,7 * 10 + 4,2 * 5 + 3,0 * 5 + 0,2 * 10

Så, område for histogram vil være -

 • Derfor er området histogram = 47 barn

Grafisk fremstilling av vekt av barn er vist nedenfor,

Relevans og bruksområder

Konseptet med en histogramligning er veldig nyttig ettersom det brukes til å skildre et datasett. Selv om et histogram ser ganske ut som et søylediagram, er sluttbruken av et histogram veldig forskjellig fra et søylediagram. Et histogram er nyttig for å vise en stor mengde data på en mer forståelig måte som er lett å visualisere. Et histogram fanger frekvenstettheten til hvert klasseintervall. Medianen og fordelingen av data kan bestemmes ut fra et histogram. Også fordelingens skjevhet kan bestemmes, som om stolpene til venstre eller høyre er høyere, så indikerer det at dataene er skjevt, eller ellers er dataene symmetriske.

Et histogram finner primært anvendelse i tilfelle storskalaøvelse som en landsdekkende folketelling som kan gjennomføres hvert tiende år. I slike tilfeller blir dataene samlet og presentert i et histogram slik at de enkelt kan studeres. I tilfeller av undersøkelser der det opprettes et histogram slik at alle som er i stand til å tolke histogrammet, kan bruke dataene senere for videre studier eller analyse.