VBA LCase-funksjon | Konverter tekst til små bokstaver ved hjelp av VBA

Excel VBA LCase-funksjon

LCase er en innebygd funksjon i vba som brukes til å konvertere en inngangsstreng som er gitt til den i små bokstaver, det tar et enkelt argument som er strengen som en inngang, og utdata generert av denne funksjonen er en streng, den ene tingen å beholde i tankene er at denne funksjonen konverterer all funksjonen til små bokstaver, ikke bare et enkelt tegn.

Du må ha prøvd den samme formelen (LOWER) som utmerker seg i VBA, og du har ikke funnet den. Fordi i VBA små bokstaver heter litt annerledes. I VBA er det i snarveienavn dvs. "LCASE". Her står "L" for "LOWER", så formelen lyder "LOWERCASE".

Syntaks

  • String: er ingenting annet enn tekstverdien vi prøver å konvertere til små bokstaver. Vi kan levere teksten direkte til formelen, den kan være en cellehenvisning, og den kan også være gjennom variabel.

Hvordan konvertere tekst med små bokstaver i VBA?

Du kan laste ned denne VBA LCase Excel-malen her - VBA LCase Excel-mal

Eksempel 1

La oss prøve å konvertere tekstverdien "Hallo god morgen" til små bokstaver ved å bruke LCASE-funksjonen.

Trinn 1: Start delprosedyren ved å navngi Excel-makroen.

Kode:

 Sub LCase_Example1 () Slutt Sub 

Trinn 2: Erklær variabelen k som streng.

Kode:

 Sub LCase_Example1 () Dim k Som streng slutt sub 

Trinn 3: Tilordne verdien til variabelen “k” ved å bruke “LCASE” -funksjonen.

Trinn 4: Her er streng ønsket tekstverdi som vi prøver å konvertere til små bokstaver, og ønsket strengverdi er "Hallo god morgen".

Kode:

 Sub LCase_Example1 () Dim k As String k = LCase ("Hello Good Morning") End Sub 

Trinn 5: Vis nå resultatet av variabelen “k” i meldingsboksen.

Kode:

 Sub LCase_Example1 () Dim k As String k = LCase ("Hello Good Morning") MsgBox k End Sub 

Ok, kodingen er ferdig. La oss kjøre koden for å se resultatet.

Så LCase konverterte tekstverdien "Hallo god morgen" til "hei god morgen" med den enkle kodingsteknikken.

Eksempel 2

Vi har sett hvordan LCASE-funksjonen fungerer i VBA. I eksemplet ovenfor har vi direkte levert verdien til selve formelen. Nå skal vi se hvordan vi kan bruke cellereferanseverdi til formelen.

Anta at du har ordet "Hallo god morgen" i cellen A1 som bildet nedenfor.

Trinn 1: Vi konverterer celle A1-verdien til små bokstaver ved å vise resultatet i Område B1-celle, så koden vil være Område (“B1”). Verdi =

Kode:

 Sub LCase_Example2 () Range ("B1"). Verdi End Sub 

Trinn 2: I celle B1 til LCASE-funksjonen lagrer vi resultatet, så åpne funksjonen.

Trinn 3: I dette eksemplet er VBA-strengverdien en cellehenvisning, ikke direkte verdi. Så gi cellehenvisningen som Område (“A1”). Verdi.

Kode:

 Sub LCase_Example2 () Range ("B1"). Verdi = LCase (Range ("A1"). Value) End Sub 

Så ok, vi er ferdige med VBA-kodingsdelen. Kjør koden og se magien i B1-cellen.

Eksempel 3

Å konvertere en enkelt celleverdi eller en enkelt direkte verdi er ikke den største utfordringen. Når vi trenger å håndtere "n" antall verdier i regnearket, må vi bruke løkker for å løpe gjennom alle cellene og konvertere dem til små bokstaver.

Anta nedenfor er dataene du har i et Excel-regneark.

Hvis du ikke er klar over sløyfer, må du gå tilbake til det grunnleggende om VBA-koding, se artiklene våre om "VBA-sløyfer" for å ha litt kunnskap om sløyfer. Koden nedenfor konverterer navnene ovenfor til små bokstaver.

Kode:

 Sub LCase_Example3 () Dim k så lenge For k = 2 til 8 celler (k, 2). Verdi = LCase (celler (k, 1). Verdi) Neste k End Sub 

Dette vil konvertere alle tekstverdiene fra rad 2 til rad 8 i små bokstaver.

Basert på cellene dine kan du øke grensen for sløyfen fra 8 til det siste radnummeret på dataene dine.