Jukseark av Excel-formler | Liste over viktige Excel-formler

Excel-formler for jukseark

Denne artikkelen er juksearket med formler tilgjengelig i Microsoft Excel. Ulike Excel-formler med respektive eksempler er forklart i artikkelen nedenfor. Denne Cheat Sheet of Excel Formulas-artikkelen fokuserer på tekstfunksjoner, statistiske funksjoner, dato- og tidsfunksjoner og matematiske funksjoner og mange flere.

Ulike Excel-formler med respektive eksempler er forklart nedenfor.

Du kan laste ned dette Cheat Sheet of Excel Formulas Template her - Cheat Sheet of Excel Formulas Template

# 1 Tekstfunksjoner i Excel

MS Excel tilbyr en rekke strengfunksjoner. Noen Excel Formler Cheat Sheet er gitt nedenfor. Tabellen inneholder navnet på funksjonen, betydningen av funksjonen, syntaksen og eksemplet.

Sr. Nei Funksjon Betydning Syntaks Eksempel Forklaring
1Venstre funksjon i excelReturnerer det angitte antall tegn fra venstre for strengenVENSTRE (streng, ingen_tegn)= VENSTRE (B2,1)hvor B2 er cellen som inneholder teksten.
2Riktig funksjon i ExcelReturnerer det spesifiserte antall tegn fra høyre for strengenRIGHT (streng, nei_av_tegn)= HØYRE (B2,5)hvor B2 er cellen som inneholder tekst.
3Midtfunksjon i ExcelReturnerer det spesifiserte antall tegn fra strengen fra den gitte posisjonenMID (streng, startposisjon, ingen_karakterer)= MID (B2, 1,4)hvor B2 er cellen som inneholder tekst, 1 er startposisjonen og 4 er antall tegn som skal hentes.
4LENNReturnerer antall tegn i den angitte strengenLEN (streng_til_målt)= LENGE (B2)hvor B2 er cellen som inneholder tekst.
5Sammenkoblingsfunksjon i excelSlår sammen to gitte strenger for å danne enCONCATENEATE (String1, String2…, StringN)= CONCATENATE (D2, F2)hvor D2 og F2 er cellene som skal sammenkobles.

Ovennevnte jukseark med eksempler på Excel-formler er implementert i Excel-regnearket vist i følgende skjermbilde.

# 2 Statistiske funksjoner i Excel

MS Excel tilbyr en rekke statistiske funksjoner. Noen Excel Formler Cheat Sheet er gitt nedenfor. Tabellen inneholder navnet på funksjonen, betydningen av funksjonen, syntaksen og eksemplet.

Sr. Nei Funksjon Betydning Syntaks Eksempel Forklaring
1GjennomsnittReturnerer gjennomsnittet av gitte verdier= GJENNOMSNITT (Verdi1, Verdi 2…, VerdiN)= GJENNOMSNITT (B2: B5)Verdi1, .., verdiN er verdiområdet
2MinReturnerer minimumsverdien fra det gitte celleområdet.= MIN (Verdi1, Verdi 2…, VerdiN)= MIN (B2: B5)Verdi1…, verdiN er verdiområdet
3TelleReturnerer antall celler som passer til de gitte kriteriene for området for regnearkceller.= COUNT (Verdi1, Verdi 2…, VerdiN)= ANTALL (B2: B5)Verdi1…, verdiN er verdiområdet
4CountaReturnerer antall ikke-tomme celler som samsvarer med de gitte kriteriene for området for regnearkceller.= COUNTA (Verdi1, Verdi 2…, VerdiN)= COUNTA (B2: B6)Verdi1…, verdiN er verdiområdet
5MaksSlår sammen to gitte strenger for å danne en= MAX (Verdi1, Verdi 2…, VerdiN)= MAX (B2: B5)Verdi1…, verdiN er verdiområdet

Ovennevnte jukseark med eksempler på Excel-formler er implementert i Excel-regnearket vist i følgende skjermbilde.

# 3 Dato- og klokkeslettfunksjoner i Excel

MS Excel tilbyr en rekke dato- og tidsfunksjoner. Noen Excel Formler Cheat Sheet er gitt nedenfor. Tabellen inneholder navnet på funksjonen, betydningen av funksjonen, syntaksen og eksemplet.

Sr. Nei Funksjon Betydning Syntaks Eksempel Forklaring
1DATOReturnerer serienummeret til en bestemt dato= DATE (år, måned, dag)= DATO (2018,12,21)21.12.2018 Er resultatet.
2Returnerer gjeldende dato og klokkeslett= NÅ ()= NÅ ()20.7.2018 11:26
3UKEDAGReturnerer ukedagen= WEEKDAY (serienummer)= HØYDAG (B1)6
4UKENUMReturnerer ukenummeret til uken i et år= WEEKNUM (serienummer)= UKENUM (NÅ ())29
5ÅRReturnerer året i dataargumentet= ÅR (serienummer)= ÅR (NÅ ())2018

Ovennevnte jukseark med eksempler på Excel-formler er implementert i Excel-regnearket vist i følgende skjermbilde.

# 4 Matematiske funksjoner i Excel

MS Excel tilbyr en rekke matematiske funksjoner. Noen Excel Formler Cheat Sheet er gitt nedenfor. Tabellen inneholder navnet på funksjonen, betydningen av funksjonen, syntaksen og eksemplet.

Sr. Nei Funksjon Betydning Syntaks Eksempel Forklaring
1Sumfunksjon i ExcelReturnerer summen av alle gitte argumenter= SUM (Verdi1, Verdi 2…, VerdiN)= SUM (A2: A5)Tillegget av alle verdiene i området A2: A5 er 100.
2ProduktfunksjonReturnerer produktet av alle gitte argumenter= PRODUKT (Verdi1, Verdi 2…, VerdiN)= PRODUKT (A2: A5)Multiplikasjonen av alle verdiene i området A2: A5 er 24000.
3SqrtReturnerer kvadratroten til det gitte nummeret= SQRT (Antall)= SQRT (B2)Kvadratroten av verdien i B2 er 20 som er 10. Det samme vises i D2
4TakReturnerer avrundingstallet til nærmeste multiplum av betydning.= TAK (Antall, Betydning)= TAK (0,5,5)Svaret er 5 som vist i E2.
5GulvReturnerer avrundingstallet ned til nærmeste multiplum av betydning.= GULV (Antall, Betydning)= GULV (0,5,1)Svaret er 0 som vist i F2.

Ovennevnte jukseark med eksempler på Excel-formler er implementert i Excel-regnearket vist i følgende skjermbilde.

Best fremgangsmåter for Excel for bruk av jukseark med Excel-formler

Følg denne beste fremgangsmåtenGjør følgende:
Endre type referanse enkelt Slik bytter du mellom relative, absolutte og blandede referanser:
1. Velg cellen som inneholder formelen.
2. I  referanselinjen velger du referansen du vil endre.
3. Trykk på F4 for å veksle mellom referansetypene.
Kopier raskt formler   For å raskt skrive inn den samme formelen i et celleområde, velg området du vil beregne, skriv inn formelen, og trykk deretter Ctrl + Enter. Hvis du for eksempel skriver = SUM (A1: B1) i området C1: C5, og deretter trykker på Ctrl + Enter, skriver Excel inn formelen i hver celle i området, og bruker A1 som en relativ referanse.
Bruk Autofullfør Formel For å gjøre det enklere å lage og redigere formler og minimere skrive- og syntaksfeil, bruk Formula Autocomplete. Etter at du har skrevet inn = (likhetstegn) og begynnelsesbokstaver (startbokstavene fungerer som en skjermutløser), viser Excel en dynamisk liste over gyldige funksjoner og navn under cellen.
Bruk skjermtips for funksjoner   Hvis du ikke er kjent med argumentene til en funksjon, kan du bruke funksjonen Skjermtips som vises etter at du har skrevet inn funksjonsnavnet og en parentes. Klikk på funksjonsnavnet for å vise hjelpemnet for funksjonen, eller klikk på et argumentnavn for å velge det tilsvarende argumentet i formelen.