3D-referanse i Excel | Hvordan bruker jeg 3D-cellereferanser i Excel?

Hva er 3D-cellereferanse i Excel?

Som navnet antyder, betyr 3d referanse en tredimensjonal referanse. Betyr å referere til noe spesifikt bortsett fra det normale synet. Det er en kraftig referanse som gjøres når vi har flere data i forskjellige regneark med noen vanlige data i alle arkene. Hvis vi må gjøre beregninger basert på å referere til hvert ark manuelt, vil det være en kjedelig oppgave i stedet for at vi kan bruke 3D-referansen som vil referere til alle arkene samtidig i excel arbeidsbok.

Forklaring

I den digitale verden betyr det å henvise til noen data til en hvilken som helst annen adresse.

 • I Excel betyr cellehenvisning å henvise data til andre regneark og lage beregninger eller bygge rapporter i et annet regneark. Det er en av de kuleste funksjonene i excel.
 • I utgangspunktet er det at det refererer til en bestemt celle eller et celleområde til mange regneark. Som for eksempel har vi en prisliste over et hvilket som helst produkt i et annet regneark og antallet som selges i et annet. Vi kan beregne den totale mengden salg av produktet ved å referere til dataene som er i de andre regnearkene.

Hvordan bruker jeg 3D-cellereferanse i Excel? (med eksempler)

Du kan laste ned denne 3D-referansen Excel-malen her - 3D-referanse Excel-malen

Eksempel 1

La oss begynne med eksemplet på produktet som er forklart. Vi har prislisten på noen produkter i ark 1 som blir omdøpt til prislisten.

 • Og vi har en mengde produkt som selges i et annet regneark 2 omdøpt til produkt solgt.

 • Nå skal vi beregne salg gjort av produktet i ark 3 omdøpt til salg.

 • I en celle skriver du B2 formelen = og refererer til ark 1 som er en prisliste og velger prisen for det første produktet som er produkt 1.

Vi kan se at i funksjonslinjen som utmerker refererer til det første arket i prislisten til B2-cellen.

 • Sett nå et stjernetegn som er for multiplikasjon i excel.

 • Se nå ark 2 som er solgt produkt, og velg antall solgte produkter som er celle B2.

Vi kan se at i funksjonslinjen som utmerker refererer til det andre arket av produktet som selges til celle B2.

 • Trykk på enter, så får vi salget ut av biprodukt 1.

 • Dra nå formelen til celle B2, og excel beregner automatisk salget gjort av de andre produktene med referanse til deres respektive prisliste og antall solgte produkter.

I eksemplet ovenfor ga vi referanse fra to ark som er fra ark 1 (Prisliste) og ark 2 (Produkter solgt) og beregnet salget som ble gjort i det tredje regnearket (Salg utført).

Dette kalles 3D Cell Reference i Excel.

Eksempel 2

Anta at for en student har vi karakterene for hans kvartals- og halvårsmarkering for fem fag og de totale karakterene som skal beregnes i et annet regneark.

Én arbeidsbok er for kvartal 1 og data for kvartal 1.

Tilsvarende har vi karakterer for halvår og kvartal 2.

Data for halvårlig.

Data for kvartal 2.

Nå beregner vi de totale karakterene i en annen arbeidsbok ved 3D-referanse.

 • I det totale Marks-regnearketypen =

 • Begynn nå å referere til merkene for forskjellige kvartaler og et halvt årlig.

 • Trykk nå på enter og vi har totaltall for det første emnet.

 • Dra nå formelen til det siste emnet, så får vi karakterer for alle fagene.

Nå har vi beregnet totale karakterer for alle de fem fagene ved 3D-referanse.

Eksempel # 3 - Lage et diagram med 3D-referanse

Vi kan ikke bare gjøre beregninger, men også lage diagrammer og tabeller gjennom 3D-referanse. I dette eksemplet vil vi lære hvordan du lager et enkelt diagram ved hjelp av en 3D-cellehenvisning i Excel.

La oss vurdere at vi har salgsdata for et selskap i et regneark. Nedenfor er dataene,

Vi vil lage et diagram i et annet regneark med de samme dataene som ovenfor.

 • I et annet regneark velger du et hvilket som helst diagram, for dette eksemplet har jeg valgt 2D Kolonnediagram.

 • Et tomt diagram vises, høyreklikk på det og klikk på utvalgte data.

 • En dialogboks åpnes, i datadataområdet velger du dataene i det andre regnearket som er selskapets salgsdata,

 • Når vi klikker på Ok, har vi laget vårt diagram i det andre regnearket.

Vi har laget et diagram med en 3D-referanse.

Forklaring av 3D-cellereferanse i Excel

3D-referanse refererer i utgangspunktet til forskjellige faner eller forskjellige regneark i samme arbeidsbok. Dataene skal være i samme mønster hvis vi vil manipulere dataene i arbeidsboken.

Anta at vi har data i en arbeidsbok i C2-celle, og at vi bruker en 3d-referanse for å beregne verdien i et annet ark i D2-cellen. Hvis dataene som flyttes fra den første C2-cellen, vil excel fremdeles referere til den samme C2-cellen som tidligere, enten er det en nullverdi eller en annen verdi.

Som tidligere forklart betyr 3d-referanse å henvise data til andre regneark og lage beregninger eller bygge rapporter i et annet regneark. Betyr at det refererer til mange celler i forskjellige regneark gitt at de er i samme mønster.

Ting å huske

 1. Dataene må være i samme mønster i alle regnearkene.
 2. Hvis regnearket flyttes eller slettes, endres verdiene som excel vil fremdeles referere til det spesifikke celleområdet.
 3. Hvis et regneark legges til mellom det refererende regnearket, vil det også endre resultatet på grunn av samme grunn som excel vil fremdeles referere til det spesifikke celleområdet.