Hvordan bruke Excel ROUNDUP-funksjon? (Formel med eksempler)

Hva gjør ROUNDUP-funksjon i Excel?

ROUNDUP-funksjon i excel er en innebygd funksjon i excel som brukes til å beregne den avrundede verdien til tallet i høyeste grad, eller med andre ord runder tallet bort fra null, så hvis inngangen som er gitt til denne funksjonen er = ROUNDUP (0,40 , 1) vi får 0,4 som et resultat, denne funksjonen tar to argumenter, ett er tallet og et annet er antall sifre.

Syntaks

Parametere

Som det fremgår av syntaksen vist ovenfor, har ROUNDUP-formelen to parametere som er som følger:

  • Nummer: Den nummer -parameteren er en obligatorisk parameter til ROUNDUP formel. Den definerer flytpunktet som må avrundes.
  • Num_of_digits: Denne parameteren er også obligatorisk for at ROUNDUP ROUNDUP- formelen skal fungere. Denne parameteren definerer antall sifre du vil avrunde det angitte nummeret til. Denne parameteren kan være positiv, negativ eller null.
  • Hvis Num_of_digits = 0: Det betyr at tallet vil bli avrundet opp til nærmeste heltall.
  • Hvis Num_of_digits <0: Det betyr at tallet vil bli avrundet opp til nærmeste 10, 100, 1000 og så videre; avhengig av verdien av Num_of_digits.
  • Hvis Num_of_digits> 0: Det betyr at tallet vil bli avrundet opp til antall desimaler definert av verdien av Num_of_digits

Disse forholdene vil være mye klarere ved hjelp av eksempler som er forklart i neste avsnitt.

Hvordan bruker jeg ROUNDUP-funksjonen i Excel? (med eksempler)

Du kan laste ned denne Excel-malen ROUNDUP-funksjonen her - ROUNDUP-funksjonen Excel-mal

Eksempel 1

I dette eksemplet tar vi verdien av parameteren Num_of_digits i positiv dvs. Num_of_digits> 0:

Eksempel 2

I dette eksemplet tar vi verdien av parameteren Num_of_digits = 0:

Eksempel 3

I dette eksemplet tar vi verdien av parameteren Num_of_digits <0:

Ting å huske

  1. Den AVRUND.OPP formel er akkurat som en rund funksjon bortsett fra at det bare avrunder opp antall oppadgående
  2. Begge parametrene til ROUNDUP- formelen er obligatoriske og må være heltallverdier i ROUNDUP-funksjonen.
  3. Verdiene til parameteren Num_of_digits skal bare være 1 til 9.
  4. ROUNDUP-formelen ble først introdusert i EXCEL 2013 og er tilgjengelig i alle påfølgende versjoner av Excel.