KOMBINER i Excel | Hvordan bruker jeg Excel Combin Function? (Eksempel)

KOMBINER i Excel

COMBIN-funksjon i Excel er også kjent som kombinasjonsfunksjon som brukes til å beregne antall mulige kombinasjoner for to gitte tall, denne funksjonen tar to argumenter, det ene er antallet og tallet som er valgt, for eksempel hvis tallet er 5 og det valgte tallet er 1 så er det totalt 5 kombinasjoner så det gir 5 som et resultat.

Syntaks

Bemerke

Det hjelper å utlede slike kombinasjoner som vist ovenfor. Antall kombinasjoner er som følger, der tallet = n og antall_valg = k:

Parametere

Den har to obligatoriske parametere, dvs. antall og antall valgt.

Obligatorisk parameter:

  • tall: tallet skal være større enn eller lik null, det skal også være større enn eller lik tallet valgt.
  • number_chosen: Det er et antall elementer i hver av kombinasjonene, og må være større enn eller lik null.

Hvordan bruke COMBIN-funksjonen i Excel?

La oss forstå hvordan COMBIN-funksjonen fungerer i Excel med noen eksempler. Den kan brukes som en regnearkfunksjon og som en VBA-funksjon.

Du kan laste ned denne Excel-malen for COMBIN-funksjonen her - COMBIN-funksjonen Excel-mal

Eksempel 1

For 6 objekter (f.eks. A, b, c, d, e, f) er det 15 forskjellige kombinasjoner av 2 objekter.

Disse er:

Og kan enkelt beregnes av COMBIN-funksjonen som følger:

= KOMBIN (6,2)

får 15 kombinasjoner

Eksempel 2

Anta at vi får ti tall fra 1 til 10 som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

La oss nå bruke KOMBIN-funksjonen til å beregne antall kombinasjoner uten repetisjoner for det andre antallet objekter hentet fra et sett med 10.

Utdataene fra COMBIN vises i resultatkolonnen.

Eksempel 3

La oss nå se hvordan vi kan bruke denne funksjonen i det daglige livet. Anta at det er 20 ansatte, og vi vil parre dem i to-personers team. Ved å bruke COMBIN-funksjonen kan vi se de mulige to-personerteamene som kan dannes av 20 ansatte.

= KOMBINER (20, 2)

produksjonen vil være 190

Eksempel 4

Denne gangen vurderer du de 5 objektene som a, b, c, d og e. Og ta et par for hver som vist nedenfor. Bestem nå de mulige kombinasjonene manuelt og bruk COMBIN i excel separat som vist i tabellene nedenfor.

Manuell beregning av mulige kombinasjoner som følger:

Lag først kombinasjonen med A som vist i den første kolonnen enn med B som vist i kolonne 2 og deretter med C som vist i kolonne 3 og til slutt med D som vist i kolonne 4 uten repetisjon.

Beregn nå alle mulige kombinasjoner ved hjelp av = COMBIN (K17, K18).

Vi får 10:

Eksempel 5

En kombinasjon i Excel kan brukes som en VBA-funksjon.

Underfunksjon ()

Dim dblCombin As Double // erklære en variabel som dobbel

dblCombin = Application.WorksheetFunction.Combin (42, 6) // lagre kombinasjonen i excel o / p i dblcombin-variabel

Msgbox (dblCombin) // Skriv ut mulige kombinasjoner i utskriftsboksen.

Avslutt sub

Utdata 5245786” skrives ut i meldingsboksen.

Ting å huske

  • Argumenter som inneholder desimalverdier blir avkortet til heltall.
  • Hvis det oppgitte nummeret ikke er numerisk, vil COMBIN-funksjonen returnere #VALUE! Feil.
  • Hvis det medfølgende nummeret er valgt ikke-numerisk, vil COMBIN-funksjonen returnere #VALUE! Feil.
  • #NUM feil - Oppstår når verdien eller et argument er utenfor begrensningen.
    • det oppgitte tallargumentet er mindre enn 0;
    • Det angitte argumentet number_chosen er mindre enn 0 eller større enn tallargumentet.