Prosjektbudsjettmal | Gratis nedlasting (Excel, PDF, CSV, ODS)

Last ned mal

Excel Google-ark

Andre versjoner

 • Excel 2003 (.xls)
 • OpenOffice (.ods)
 • CSV (.csv)
 • Bærbar dok. Format (.pdf)

Gratis budsjettmal for et prosjekt

Prosjektbudsjettmal refererer til budsjettet som hovedsakelig utarbeides av selskapene som jobber med de forskjellige prosjektene for å håndtere økonomien av en person der budsjettet starter med å legge inn budsjettert kostnad knyttet til de forskjellige områdene som materialkostnad, arbeidskraftkostnad, faste kostnader, diverse kostnad for den aktuelle perioden og deretter liste opp de faktiske kostnadene som er påløpt i perioden, og til slutt avledet med avviket mellom den budsjetterte kostnaden og den faktiske kostnaden for de forskjellige oppgavene til prosjektet sammen med avviket til prosjektet som helhet .

Om prosjektbudsjettmalen

Hvis en person starter et prosjekt, involverer det forskjellige typer oppgaver for å fullføre et slikt prosjekt. For å fullføre hver av disse oppgavene vil det være behov for forskjellige ressurser, for eksempel materiale, arbeidskraft, faste kostnader og andre kostnader. Så for planleggingen av prosjektet kreves budsjettet for et slikt prosjekt. Malen, som gitt ovenfor, viser de budsjetterte kostnadene som forventes å påløpe av selskapet for hver av oppgavene ved å dele den opp i ressursmessig.

Elementer

Følgende er de forskjellige detaljene som vanligvis finnes i malen:

# 1 - Overskrift på toppen:

I malen vil overskriften 'Prosjektbudsjettmal' bli nevnt. Det vil forbli det samme for alle prosjektene og alle enhetene. Denne overskriften er nevnt slik at brukeren vil vite formålet malen er opprettet for.

# 2 - Sammendragskostnader for prosjektet:

Denne sammendragskostnaden vises øverst i venstre hjørne, og den inneholder detaljene for de totale budsjetterte kostnadene i perioden, de totale faktiske kostnadene i perioden og den totale avviket mellom de to. Disse tallene blir automatisk fylt ut fra verdiene i trinnene nedenfor.

# 3 - Detaljer om prosjektet:

Detaljene i prosjektene skal fylles ut av personen som utarbeider budsjettet ved å nevne selskapets navn, prosjektnavn eller ID som skiller prosjektet fra andre prosjekter, prosjektleders navn og prosjektets startdato.

# 4 - Budsjettert kostnad:

Alle budsjetterte kostnader vil bli delt inn i følgende kategorier:

 • Materiell kostnad: Det vil bli beregnet ved å multiplisere antall enheter med kostnaden per enhet.
 • Arbeidskostnad: Det vil bli beregnet ved å multiplisere antall timer med kostnaden per time
 • Faste kostnader: Dette vil inneholde kostnadene selskapet har mot sine faste utgifter.
 • Diverse utgifter: Alle de andre kostnadene som selskapet pådrar seg vil bli vurdert under denne kategorien.

Det er ikke obligatorisk å følge disse kategoriene nøye, og det samme kan endres med tanke på gjeldende kostnader.

# 5 - Faktisk kostnad:

Under denne faktiske kostnaden for hver deloppgave og oppgave vil bli nevnt.

# 6 - Avvikskostnad:

En avvik vil vise avviket mellom kostnadene og den budsjetterte.

Hvordan bruke denne prosjektbudsjettmalen?

Følgende er trinnene for å bruke malen:

 • Personer som bruker malen, må oppgi alle detaljene etter behov i feltene som ikke allerede er forhåndsutfylt. Den inneholder detaljer om prosjektet og de forskjellige typene budsjetterte kostnader angående hver oppgave og de faktiske kostnadene for hver oppgave.
 • For det første skal detaljer om prosjektet legges inn.
 • Deretter vil alle utgiftene som selskapet forventer å pådra seg for prosjektet bli ført. For eksempel, mot deloppgaven 1 under oppgave 1 antall enheter under prosjekt og hastighet per enhet vil bli angitt, etter det antall timer som kreves og kostnad per time vil bli lagt inn, deretter faste kostnader og mengden av diverse utgifter vil bli ført . Med disse figurene fylles den budsjetterte kostnaden for den deloppgaven automatisk. Imidlertid kan man endre kategorien i malen.
 • Etter det blir den totale påløpte kostnaden lagt inn underoppgavemessig.
 • Fra figurene ovenfor vil avviket bli beregnet automatisk for alle oppgavene og deloppgavene og hele prosjektet.