Reservepris (betydning) | Hvordan fungerer auksjon av reservepriser?

Reservepris Betydning

Reservepris refererer til minimumsprisen som selgeren av en vare er klar til å selge varen sin på en auksjon, under hvilken han ikke er forpliktet til å godta avtalen, dvs. i tilfelle en slik budgivning dersom reserveprisen ikke oppfylles auksjonen er ikke selgeren bundet til å selge varen, og denne prisen blir ikke gitt til den potensielle budgiveren under auksjonsprosessen.

Dette er den vanligste i tilfelle auksjonen av en vare av selgeren til potensielle budgivere. Det er minimumsprisen under auksjonsprosessen for en vare som er solgt der selgeren av den nevnte varen er klar til å selge den. I tilfelle det ikke er noen bud på prisen, som er lik eller høyere enn reserveprisen, enn selgeren ikke er forpliktet til å fullføre avtalen, og han kan avvise avtalen selv til høyestbydende blant alle.

Hvordan virker det?

  • Hvis noen varer skal selges via auksjonen, kan selgeren be om å beholde minimumsprisen som han kan selge varen kjent som reserveprisen (unntatt tilfeller uten reserveauksjon). Nå vil auksjonsfirmaet, på forespørsel fra selgeren, beholde reserveprisen på varen. Dette vil vanligvis være den skjulte prisen, bortsett fra tilfeller der selgeren er klar til å opplyse det samme for potensielle kjøpere.
  • Nå under budprosessen, hvis det høyeste budet overstiger reserveprisen, vil auksjonen bli fullført, og avtalen vil bli utført mellom selger og høystbydende. I dette tilfellet er selgeren bundet til å fullføre avtalen. I tilfelle hvis det høyeste budet ikke overstiger reserveprisen, er selgeren bundet til å fullføre avtalen, og hvis selgeren ikke godtar avtalen, vil den ikke bli utført.

Eksempel på reservepris

For eksempel var det en auksjon for å selge noen av varene. I løpet av prosessen setter firmaet som ble utnevnt til auksjonsfirma, reserveprisen på varen til $ 500 000 med konsultasjon med selgeren av varen. Ettersom denne prisen holdes skjult for potensielle budgivere, blir denne prisen ikke oppgitt til noen. Åpningsbudet var $ 300.000. Nå under auksjonsprosessen var det høyeste budet fra en av personene $ 450.000. Men selgeren er uenig i å selge det samme til denne prisen. Er selgeren bundet til å selge?

I dette tilfellet er det satt av auksjonsfirmaet på $ 500.000. I tilfelle alle bud er lavere enn reserveprisen, er ikke selgeren av varen under noen tvang for å gjennomføre avtalen. Så hvis selgeren er uenig i avtalen, vil den slutte uten gjennomføring.

Formål med reservepris

Hovedformålet med det er å ivareta selgerens interesse, der det ikke er bundet til å selge varen til en pris som er lavere enn reserveprisen. Så hvis selgeren får siste bud, som er mindre enn den opprettholdte reserveprisen, er han ikke forpliktet til å utføre den. Han kan bare avvise, og avtalen vil bli avsluttet i så fall.

Fordeler

Det er flere forskjellige fordeler som følger:

  • Når det er en reservepris under auksjonsprosessen, ivaretar det eierens interesse fra å få en lavere mengde pris mot varen. Dette er fordi fordi selv det høyeste budet er mindre enn reserveprisen, er selgeren ikke under noen tvang til å gjennomføre avtalen.
  • Det blir ikke offentliggjort på forhånd til den potensielle budgiveren; det har ingen innvirkning på budprosessen og budbeløpet. Det samme kan imidlertid avsløres i tilfelle selgeren ønsker det etter eget ønske eller etter forespørsel fra potensielle budgivere.

Ulemper

Det er flere forskjellige ulemper som følger:

  • Fra kjøpernes perspektiv er det kanskje ikke et godt konsept fordi det reduserer sjansene for at kjøpere får lave priser eller forhandler avtaler, og dermed vil de ikke bli tjent med i stor grad.
  • Ettersom det ikke er obligatorisk å oppgi reserveprisen i god tid før auksjonsprosessen startet, er kjøperne ikke kjent med denne prisen. På grunn av dette, selv om en person byder høyest blant alle potensielle budgivere, kan det hende han ikke får avtalen i tilfelle prisen er lavere enn reserveprisen. Så på grunn av denne usikkerheten vil mange av de potensielle kjøperne ikke delta i avtalen, da de kanskje synes det er bortkastet tid og penger.
  • Det er ikke det samme for hver budprosess. Så budgiveren må lese vilkårene grundig på tidspunktet for hvert slikt bud.

Konklusjon

Reserveprisen kan være en hvilken som helst minstepris der selgeren ikke er klar til å selge produktet sitt til noen av de potensielle kjøperne. Det holdes vanligvis skjult for potensielle kjøpere til selgeren bestemmer seg for å avsløre det samme. På den ene siden beskytter den selgeren mot det ugunstige utfallet, da det ikke er obligatorisk for selgeren å gjennomføre avtalen hvis budet ender til en pris som er lavere enn reserveprisen.

På den annen side, fra kjøpers perspektiv, er konseptet med det ikke attraktivt, for med dette kan de miste kuppavtalen, og det er sjanser for at auksjonen vil mislykkes, noe som fører til sløsing med tid og penger.