Vinn / tap-forhold (definisjon, formel) | Hvordan beregne?

Hva er vinn / tap-forhold?

Et vinn / tap-forhold er forholdet mellom vant muligheter for å miste muligheter i handler, og er derfor fokusert på å bare finne hvordan antall vinnere og tapere, i stedet for å ta hensyn til beløpet vunnet eller tapt.

Forklaring

Vinn / tap-forholdet er mer involvert for å bestemme antall vinnere eller tapere enn størrelsen på summen vunnet eller tapt. I virksomheten brukes det hovedsakelig til å finne avtaler som er vunnet og avtaler som er tapt, men ikke tar hensyn til avtaler som fremdeles pågår eller er i ferd med å bli gjennomført.

Vinn / tap-forholdsformel

Vinn / tap-rasjon kan forklares med formelen nevnt nedenfor:

Vinn / tap-forhold = Antall muligheter vunnet / Antall muligheter tapt

Her tar det ikke hensyn til avtaler som er i gang eller fremgang. Bare tilbudene som er fullført, og vi har et resultat, blir tatt i betraktning.

Hvordan beregner du vinn / tap-forholdet?

Det er primært tre trinn involvert for å beregne vinn / tap-forholdet.

  • Det første og fremste trinnet er å samle inn data. Her samler vi navn og detaljer om hver mulighet som var tilgjengelig, og hva som var relatert utfall for den, dvs. om den ble vunnet eller tapt eller er i røret.
  • Etter å ha samlet inn datapunktene, kommer scenen der det kreves en dyp dykkeanalyse. Vi beregner forskjellige beregninger og plotter dem på grafer, for eksempel som vinningsgrad, vinn-tap-forhold, vinn-tap etter salg, vinn-tap av konkurrenter og årsak til tapet.
  • Det siste trinnet er å komme til en konklusjon basert på forholdsanalysen og dypdykk innsikt der virksomheten fokuserer på forbedringsmuligheter basert på trendene og også forstår hvor de savnet disse mulighetene.

Eksempel på vinn / tap-forhold

  • La oss anta at en næringsdrivende plasserer handel hver dag for et bestemt selskap i aksjemarkedet. En bestemt dag har han plassert totalt 50 handler. Dette er handler som er unike og også er særegne. På slutten av dagen blir alle handler gjennomført, og vi har et resultat.
  • Alle handler var for intradag var få av de handler den næringsdrivende har tjent litt penger og få av de handler han har mistet. Handlene hvor han har tjent på intradagbasis kalles vante handler, og omvendt kalles handler hvor han har gjort tap.
  • Det er sett at av 50 handler ble 20 handler vant, og resten var 30 handler. Dermed for å beregne vinn-tap-rasjonen, må vi dele de vant handler med tap handler, som er 20/30 = 0,66. Det betyr at den næringsdrivende har mistet 66% av tiden på en dag av alle handelsaktiviteter. Vinn / tap-forholdet er også en avhengig faktor for å beregne risikobelønningsforholdet.

Konklusjon

  • Selv om vinn / tap-forholdet primært brukes til å forutsi suksessraten og tildele en sannsynlighet for det, noe som er nyttig for aksjemeglere eller handelsmenn, kan det til tider ikke være det effektive tiltaket. Det er fordi det går glipp av at det ikke tar hensyn til den økonomiske verdien av mulighetene som er vunnet eller tapt for hver handelsaktivitet.
  • Men likevel kan det betraktes som en viktig referanse for handelsmenn i markedet å bestemme antall vinnere relativt til anledningen til å miste handel også. Samlet viser det oss hvor mange ganger en næringsdrivende vil lykkes med å tjene penger til hvor mange ganger han vil smake feil.
  • Vinn / tap-forholdet brukes kategorisk med vinningsgraden for å beregne sannsynligheten for suksess for en næringsdrivende. Som nevnt ovenfor er dette imidlertid ikke alltid det virkelige bildet fordi vi ikke tar hensyn til dollarene som er involvert i en handel. En effektiv næringsdrivende er en som har et mer vinn-tap-forhold når det gjelder ikke bare et antall handel, men også dollarverdien som er involvert i handelen.