Kategori «utmerke»

VBA Fjern duplikater

Fjern duplikater i VBA ExcelDupliserte verdier er ofte ikke påkrevd i excel, spesielt når du vil ha unike verdier. Vi har vanligvis et annet sett med data å jobbe med, og vi ser en haug med dupliserte verdier i den.Jeg håper du er kjent med å fjerne duplikater i Excel-regneark. Hvis ikke noe å bekymre deg, vil vi vise deg et enkelt eksempel for deg. Også

VBA Do Before Loop

Hva gjør jeg til loop i VBA Excel?I VBA Do Before Loop må vi definere kriterier etter til-setningen, noe som betyr at når vi vil at sløyfen skal stoppe, og sluttuttalelsen er selve sløyfen. Så hvis tilstanden er FALSE, vil den fortsette å utføre uttalelsen inne i løkken, men hvis tilstanden er SANN med en gang, vil den gå ut av Do Inn-setningen.Som ordene

VBA Outlook

Vi har sett VBA i excel og hvordan vi automatiserer oppgavene våre i excel med å lage makroer, i Microsoft Outlook har vi også en referanse for VBA og bruker som vi kan kontrollere Outlook med VBA, dette gjør våre gjentatte oppgaver i Outlook enklere å automatisere, og ligner på excel, vi trenger for å gjøre det mulig for utviklerfunksjonen å bruke VBA i Outlook.VBA Outloo

VBA Lagre som

Excel VBA Lagre somVBA Save As- metoden brukes til å lagre excel-filen til et bestemt sted. For å lagre arbeidsboken ved hjelp av vba-kode bruker vi objektet Arbeidsbok med SaveAs-funksjonen.Etter alt det harde arbeidet vi har gjort i arbeidsboken, lagrer vi det, ikke sant? Det er vondt å miste dataene vi har jobbet med. Vi

VBA GetOpenFilename

GetOpenFilename er en metode som også er et attributt for FSO, denne metoden brukes i VBA for å finne en bestemt fil med et filnavn og velge den, den viktige faktoren i denne metoden er banen til filnavnet som er gitt for å åpne den, vi kan enten passere banen til filnavnet i funksjonen, eller vi kan be brukeren om å presentere en filbane for å velge den.Excel

VBA Active Cell

Aktiv celle i Excel VBAAktiv celle er den valgte cellen i et regneark, aktiv celle i VBA kan brukes som en referanse for å flytte til en annen celle eller endre egenskapene til den samme aktive cellen eller cellereferansen gitt fra den aktive cellen, aktiv celle i VBA kan fås ved å bruke metoden application.pro

VBA sammenføyning

Sammenkjøring betyr å knytte to verdier eller to strenger sammen, som ligner på excel vi bruker & eller også kjent som ampersandoperatør for å sammenkoble, to sammenkoble to strenger vi bruker og operatør som String 1 & String 2, nå er det en viktig ting å huske og at er mens vi bruker & operatøren, trenger vi å gi mellomrom, ellers vil VBA vurdere det som lenge.VBA sammenk

VBA med

Med uttalelse i Excel VBAWith statement brukes i VBA for å få tilgang til alle egenskapene og metodene til et nevnt objekt. Vi må levere hvilket VBA-objekt vi refererer til, og deretter lukke With-setningen med End With , og deretter i denne setningen kan vi utføre alle eiendomsendringene og metodene til det nevnte objektet.Nede

VBA Lukk UserForm

Når vi lager et brukerskjema, tar det data som input fra brukere, men dataene som leveres til skjemaet lukkes ikke selv, så det kan villede brukeren til å legge inn data igjen, vi bruker to forskjellige kommandoer for å lukke et brukerskjema når inngangen har er gitt, og de er Last ned meg-metoden for å lukke et brukerskjema, eller vi kan bruke metoden userform.hide.E

VBA FEIL

Akkurat som vi bruker IFERROR i excel for å vite hva vi skal gjøre når det oppstår en feil før hver funksjon, har vi en innebygd IFERROR-funksjon i VBA som brukes på samme måte siden det er en regnearkfunksjon, bruker vi denne funksjonen sammen med regnearket. metode i VBA og så gir vi argumentene for funksjonen.FEILFUNK

VBA Sett inn rad

Å sette inn en rad i VBA er noe annerledes enn å sette inn en kolonne i VBA, i kolonner brukte vi hele kolonnemetoden, men for å sette inn rader bruker vi regnearkmetode med innsettingskommandoen for å sette inn en rad, vi gir også en radreferanse der vi vil sette inn en annen rad som ligner på kolonnene.Sett i

VBA fargeindeks

Excel VBA Color IndexSom i et regneark endrer vi fargen på en celle eller et gitt celleområde fra hjemmefanen i VBA. Vi har en vba-funksjon kalt Color Index som brukes til å endre fargene på cellene eller celleområdet som tilbys. Disse funksjonene har unik identifikasjon for forskjellige typer farger.I VBA

Få celleverdi i Excel VBA

Få Cell Value med Excel VBAEn celle er en individuell celle og er også en del av et område, teknisk er det to metoder for å samhandle med en celle i VBA, og de er områdemetoden og cellemetoden, områdemetoden brukes som rekkevidde (“A2”) Verdi som gir oss verdien av A2-cellen, eller vi kan bruke cellemetoden som celler (2,1) .verdi som

VBA-format

Excel VBA Format FunksjonFormatfunksjon i VBA brukes til å formatere de gitte verdiene i ønsket format, denne funksjonen kan brukes til formatering av datoer eller tall eller noen trigonometriske verdier, denne funksjonen har i utgangspunktet to obligatoriske argumenter, den ene er inngangen som er tatt i form av en streng og det andre argumentet er typen format vi vil bruke, for eksempel hvis vi bruker Format (.99

VBA Send e-post fra Excel

VBA-kode for å sende e-post fra ExcelI VBA for å sende e-post fra Excel kan vi automatisere e-postfunksjonen vår slik at vi automatisk kan sende e-post til flere brukere om gangen. For å gjøre det må vi huske at det gjøres ved å utse et annet produkt av outlook, så vi må aktivere outlook skripting i VBA for å gjøre det, og når det er gjort, bruker vi .Applikasjonsm

VBA ReDim

Excel VBA ReDim-uttalelseVBA Redim- setningen ligner på den svake setningen, men forskjellen er at den brukes til å lagre eller tildele mer lagringsplass eller redusere lagringsplassen en variabel eller en matrise har med seg. Nå er det to viktige aspekter som brukes med setningen er Bevar hvis bevar brukes med denne setningen, oppretter den en ny matrise med forskjellig størrelse, og hvis ikke bevar brukes med denne setningen, endrer den bare matrisestørrelsen til den nåværende variabelen.Arrays

VBA CDATE-funksjon

CDATE-funksjon i VBAVBA CDATE er en datatypekonverteringsfunksjon som konverterer en datatype som enten er tekst eller streng til en datodatatype. Når verdien er omgjort til datatype, kan vi leke med dato ting.Syntaks for CDATENedenfor er syntaksen til CDATE-funksjonen i VBA.Uttrykk: Uttrykk kan være en streng- eller tekstverdi eller en variabel som inneholder en verdi som skal konverteres til datadatatypen.CD

VBA SendKeys

Excel VBA SendKeysSendKeys på VBA- språk er en metode som brukes til å sende tastetrykk til det aktive vinduet slik at vi kan jobbe manuelt etter det. Når vi bruker alfabet som nøkkel, må alle alfabetene være med små bokstaver. Det er en kompleks metode og anbefales kun å bruke om nødvendig og når du ikke har flere valgmuligheter“SendKeys” er et av de komplekse emnene å forstå. Ikke mange av os

SUMIF Med VLOOKUP

Kombinert bruk av sumif (vlookup)Sumif med VLOOKUP er en kombinasjon av to forskjellige betingede funksjoner, SUMIF brukes til å summere cellene basert på noen tilstand som tar argumenter av rekkevidde som har dataene og deretter kriteriene eller tilstanden og cellene til å summere, i stedet for kriteriene vi bruker VIS UT som kriteriene når det er stor mengde data tilgjengelig i flere kolonner.SUMI

VBA XLUP

Excel VBA XLUPEn ting du må huske på mens du skriver VBA-kode, er hva du gjør med det vanlige regnearket, og du kan også replikere det samme i VBA. Et slikt nøkkelord i VBA-koding er "XLUP", i denne artikkelen vil vi vise deg hva dette nøkkelordet er i VBA-koding og hvordan du bruker det til koding.Hvorda

VBA Slett fil

I VBA kan vi slette alle filer som er til stede på datamaskinen ved hjelp av VBA-koder, og koden som brukes til å slette en fil er kjent som Kill-kommandoen. Metoden for å slette en fil er den første, vi gir banen til filen som betyr hvor filen ligger i datamaskinen, og deretter bruker vi kommandoen Kill for å slette filen.Hvord

VBA-kolonner

Excel VBA-kolonneegenskapEgenskapen VBA-kolonner brukes til å referere til kolonner i regnearket. Ved å bruke denne egenskapen kan vi bruke hvilken som helst kolonne i det angitte regnearket og jobbe med den.Når vi vil henvise til cellen, bruker vi enten Range-objektet eller Cells-egenskapen. Tilsvarende, hvordan refererer du til kolonner i VBA? Vi

VBA høyre funksjon

Riktig funksjon i VBA ExcelHøyre funksjon er den samme som i begge regnearkfunksjonene og VBA, bruken av denne funksjonen er at den gir oss substring fra en gitt streng, men søket gjøres fra høyre til venstre for strengen, dette er en type strengfunksjon i VBA brukes med application.worksheet funksjon metode.RIGH

VBA HVIS IKKE

HVIS IKKE i VBALogiske funksjoner er nyttige for beregningene som krever flere forhold eller kriterier for å teste. I våre tidligere artikler har vi sett forholdene “VBA IF”, “VBA OR” og “VBA AND”. I denne artikkelen vil vi diskutere funksjonen “VBA IF NOT”. Før jeg introduserer VBA IF NOT-funksjonen, la meg vise deg om VBA NOT-funksjonen først.Hva er IKKE funksjon

VBA String to Date

Excel VBA-streng til dags datoI Vba er det en metode der vi kan konvertere en gitt streng til en dato, og metoden er kjent som CDATE-funksjon i vba, dette er en innebygd funksjon i VBA og delene som kreves for denne funksjonen er å først konvertere strengen til et tall og deretter konverterer vi det gitte nummeret til en dato. R

VBA-utvalg

I VBA kan vi velge hvilket som helst område av celler eller en gruppe celler og utføre forskjellige sett med operasjoner på dem, valg er et områdeobjekt, så vi bruker rekkeviddemetode for å velge cellene ettersom det identifiserer cellene og koden for å velge cellene er “Velg” -kommandoen, syntaksen som skal brukes til valg er rekkevidde (A1: B2). Velg.Hva e

VBA FINN

Excel VBA FinnNår vi bruker Finn i et vanlig regneark, trykker vi hurtigtast CTRL + F og skriver inn dataene vi trenger å finne, og hvis ikke ønsket verdi, går vi til neste kamp. Hvis det er mange slike treff, er det en kjedelig oppgave, men når vi bruker FINN i VBA, det gjør oppgavene for oss og gir oss nøyaktig samsvar, og det tar tre argumenter, det ene er hva du skal finne, hvor du skal finne og hvor du skal se på.Før vi g

VBA CSTR

Excel VBA CSTR-funksjonCSTR i VBA er en datatypekonverteringsfunksjon som brukes til å konvertere hvilken som helst verdi som er gitt til denne funksjonen til streng, selv om den gitte inngangen er i heltall eller flyteverdi, vil denne funksjonen konvertere datatypen til verdien til en strengdatatype, så returtypen til denne funksjonen er en streng.Hv

VBA ISNULL

VBA ISNULL-funksjonISNULL i VBA er en logisk funksjon som brukes til å bestemme om en gitt referanse er tom eller NULL eller ikke. Derfor er navnet ISNULL, dette er en innebygd funksjon som gir oss sant eller usant som et resultat, basert på resultatet vi kan komme til konklusjoner, hvis referansen er tom, returnerer den sanne verdien ellers falsk verdi.Å

VBA ListObjects

Hva er ListObjects i VBA?I en tabell er det normalt sett et datasett, men i VBA-terminologi er det mye mer, for det er rekkevidde for det totale datalisteområdet, kolonnen er kjent som listekolonnen og raden er kjent som listen og så videre , så for å få tilgang til disse egenskapene har vi en innebygd funksjon kjent som Listobjects og som brukes med regnearkfunksjonen.VBA L

VBA DoEvents

Excel VBA DoEvents-funksjonVed hjelp av VBA DoEvents kan vi få koden til å kjøres i bakgrunnen og samtidig tillate oss å jobbe med excel og annen applikasjonsprogramvare. DoEvents lar oss ikke bare jobbe med annen programvare, men vi kan også avbryte kjøringen av koden.DoEvents-funksjonen overfører kontrollen til operativsystemet til datamaskinen vi jobber med.Hvordan

VBA Målsøk

Målsøk i Excel VBAGoal Seek er verktøyet som er tilgjengelig i excel VBA, som hjelper oss å finne det nødvendige antallet som skal oppnås for å komme til det angitte målet.For eksempel er du student, og du har målrettet en gjennomsnittlig poengsum på 90% fra seks tilgjengelige fag. Fra nå av har du fullført 5 eksamener og du har bare ett emne igjen, dine forventede poengsum fra fem fullførte emner er 89, 88, 91, 87, 89 og 90. Nå vil du vi

VBA Finn neste

Excel VBA Finn nesteSom i excel når vi trykker CTRL + F, dukker det opp en veiviserboks som lar oss søke etter en verdi i det gitte regnearket, og når verdien er funnet, klikker vi på finn ved siden av for å finne den andre lignende verdien, da det er en regnearkfunksjon vi kan også bruke den i VBA som Application-egenskapsmetode som application.findne

VBA Pause

Sett VBA-koden på pause fra å kjøreVBA Pause brukes til å sette koden på pause fra å kjøre den i en spesifisert tid og for å sette en kode i VBA på pause, bruker vi metoden application.wait.Når vi bygger store VBA-prosjekter etter å ha utført noe, kan det hende vi må vente litt på å gjøre andre oppgaver. I slike scenari

VBA Long

Hva er en lang datatype i VBA?Lang er en datatype i VBA som brukes til å lagre de numeriske verdiene, vi vet at heltall også har numeriske verdier, men Lang er forskjellig fra heltall da rekkevidden for lagring av data er veldig stort i tilfelle lang datatype også i lang datatype vi også kan ha desimalverdier, dette er en innebygd datatype.“Lan

Eksempler på linjediagram

Eksempler på linjediagram i ExcelLinjediagrammet er en grafisk fremstilling av data som inneholder en serie datapunkter med en linje. Disse typene diagrammer brukes til å visualisere dataene over tid. Du kan vurdere eksemplene nedenfor på linjediagram i Excel.Linjediagrammer viser linjer som går horisontalt som består av den horisontale x-aksen, som er uavhengig akse fordi verdiene i x-aksen ikke er avhengig av noe, vanligvis vil det være tid på x-aksen da den fortsetter å bevege seg fremover uansett av hvilken som helst) og vertikal y-akse, som er avhengig akse fordi verdiene i y-aksen vil avhe

VBA LENN

Len-funksjon er en vanlig funksjon for både regneark og VBA, det er en innebygd funksjon for begge plattformene, og syntaksen for å bruke denne funksjonen er også lik, argumentene denne funksjonen tar i begge plattformene er like som er en streng og bruken eller utgangen for denne funksjonen er den samme som den returnerer lengden på en streng.VBA

Grupper i Excel

Hva er gruppe i Excel?Gruppe er et verktøy i Excel som vi kan gruppere to eller flere rader eller kolonner sammen, det hjelper å representere gruppen av rader eller kolonner sammen, det gir oss også muligheten til å minimere og maksimere gruppen, minimere gruppen skjuler disse radene eller kolonner gruppert sammen og maksimering viser gruppen, er gruppealternativet tilgjengelig i datafanen under omrissdelen.Hvor

VBA Rename Sheet

Endre navn på ark i Excel gjøres fra oppgavelinjen nedenfor regnearkene er til stede ved å dobbeltklikke på dem, men i VBA bruker vi Ark eller Metode for regnearkegenskap for å gi nytt navn til arket, syntaksen for å gi nytt navn til et ark i VBA er som følger Ark (“ Navn på gammelt ark ”). Navn =“ Nav

VBA ventefunksjon

Excel VBA ventefunksjonVBA Wait er en innebygd funksjon som brukes til å sette koden på pause fra å kjøres i en spesifisert tid, den ligner veldig på det vi gjør i en søvnkommando, og å sette en kode på pause som vi bruker application.wait-metoden.Noen av kodene krever en gang før du går videre til neste kodelinje på grunn av at andre oppgaver skal fullføres. I disse tilf

VBA på feil

Excel VBA On Error StatementVBA On Error- setning er en type feilhåndteringsmekanisme som brukes til å veilede koden til å gjøre hva hvis den støter på en hvilken som helst type feil, vanligvis når en kode støter på en feil, stopper kjøringen, men med denne setningen i koden blir kjøringen av koden fortsetter slik den har sett med instruksjoner å gjøre når den støter på en feil.Å forutse feilen

VBA DIR-funksjon

Excel VBA DIR-funksjonVBA DIR- funksjon er også kjent som katalogfunksjonen, dette er en innebygd funksjon i VBA som brukes til å gi oss filnavnet til en gitt fil eller en mappe, men vi må oppgi banen til filen, utdataene returneres av dette funksjonen er streng når den returnerer navnet på filen, det er to argumenter for denne funksjonen som er stienavnet og attributtene.DIR-f

VBA DATOVERDI

Hva er VBA DateValue-funksjon?En DateValue-funksjon er en innebygd funksjon i Excel VBA under kategorien Date / time-funksjon. Det fungerer både som VBA-funksjon og regnearkfunksjon i vba. Denne funksjonen returnerer serienummeret eller verdien til datoen som er oppgitt i strengrepresentasjonsformatet og ignorerer informasjonen om tid som er gitt av datostrengen.

VBA endre størrelse

Excel VBA endre størrelseEndre størrelse er en egenskap tilgjengelig i VBA for å endre eller endre størrelse på celleområdet fra den aktive cellen etter behov. Anta for eksempel at du er i cellen B5, og fra denne cellen hvis du vil velge 3 rader og to kolonner, kan vi endre størrelsen på et område ved å bruke RESIZE-egenskapen til VBA.Syntaks fo

VBA Skriv tekstfil

Excel VBA skrive tekstfilI VBA kan vi åpne eller lese eller skrive en tekstfil, å skrive en tekstfil betyr dataene vi har i et excel-ark, og vi vil ha det til en tekstfil eller en notisblokkfil, det er to metoder å gjøre, den ene er av å bruke File System-objektegenskapen til VBA og en annen er ved å bruke metoden Åpne og skrive i VBA.I de fl

VBA Type

Type er en setning i VBA som brukes til å definere variabler som ligner på DIM-funksjonen, den brukes på det brukerdefinerte nivået der vi har en eller flere verdier i en variabel. disse er valgfrie å bruke, men variabelnavnet og elementnavnet kreves.Hva er typeforklaring i Excel VBA?VBA Type Statement brukes til å definere variabler under ett enkelt gruppenavn med forskjellige datatyper tilordnet hver variabel. Dette

VBA Asc

Excel VBA Asc-funksjonAsc-funksjonen i VBA brukes til å returnere en heltallverdi som representerer en tegnkode som tilsvarer det første tegnet i en gitt streng (streng gitt som argument / parameter) til funksjonen. Den kan brukes eller gis i en makrokode som vanligvis legges inn via Visual Basic Editor.Ex

VBA søvnfunksjon

Excel VBA søvnfunksjonVBA Sleep- funksjon er en Windows-funksjon som er tilstede under Windows DLL-filer som brukes til å stoppe eller stoppe makroprosedyren fra å kjøre i en bestemt tid etter at en viss mengde vi kan gjenoppta programmet.Det er situasjoner der vi trenger å stoppe vår makrokjøringsprosess for å fullføre andre sett med oppgaver. Andre se

Power BI Calculate

Power BI-beregningsfunksjonCALCULATE er den ofte brukte DAX-funksjonen i Power BI, selv om CALCULATE ikke kan gjøre noe, fungerer denne funksjonen som en grunnfunksjon for å bruke andre DAX-funksjoner i forskjellige scenarier. Hvis du for eksempel vil bruke filter og finne gjennomsnittlig salg for en bestemt by, kan vi bruke KALKULER-funksjonen til å bruke filter og ankomme beregninger.Så

VBA MID-funksjon

Excel VBA MID-funksjonVBA MID- funksjonen trekker ut verdiene fra midten av setningen eller ordet. MID-funksjonen er kategorisert under String and Text-funksjonen, og det er en regnearkfunksjon som betyr å bruke denne funksjonen i VBA, vi trenger å bruke metoden application.worksheet.Det er situasjoner der vi ønsker å trekke ut fornavn, etternavn eller mellomnavn. I s

VBA-regnearkfunksjon

Excel VBA-regnearkfunksjonerRegnearkfunksjon i VBA brukes når vi må referere til et bestemt regneark, normalt når vi oppretter en modul, kjøres koden i det nåværende aktive arket i arbeidsboken, men hvis vi ønsker å utføre koden i det spesifikke regnearket, bruker vi regnearkfunksjonen, denne funksjonen har forskjellige bruksområder og applikasjoner i VBA.Det beste

VBA nå

Excel VBA Now-funksjonNÅ er en dato- og tidsfunksjon i begge VBA som brukes til å få den nåværende systemdatoen og klokkeslettet, akkurat som regnearkfunksjonen som ikke tar noen argumenter i den, i VBA tar nå funksjonen heller ikke noen argumenter, returutgangen for denne funksjonen er dato.VBA NOW-funksjonen ligner den i Excel-regnearkfunksjonen. I lik

VBA Datofunksjon

Excel VBA DATE-funksjonVBA Date er en dato og klokkeslett-funksjon, den returnerer bare den gjeldende datoen i henhold til systemdatoen du bruker, også det viktige å merke seg er at denne funksjonen ikke har noen argumenter i det, en annen viktig faktor å huske er at denne funksjonen returnerer gjeldende systemdato.I E

VBA Exit Sub

Excel VBA Exit Sub ProcedureExit Sub- setning går ut av underprosedyren tidligere enn de definerte linjene i VBA-koder. For å gå ut av underprosedyren må vi imidlertid bruke en slags logisk test.La oss konstruere dette i enkle termer. Sub MacroName () '...' Noe kode her '... Avslutt Sub' Gå ut av Sub uten å utføre flere kodelinjer under '...' Den

VBA navngitt rekkevidde

Excel VBA navngitt rekkeviddeNår vi jobber med en stor mengde data for å unngå å referere til en bestemt celle eller celleområder, lager vi vanligvis navngitte områder, og det lar oss referere til det nødvendige celleområdet gjennom det navngitte området. I VBA for å lage navneområde har vi Add Name Function.Vi kan velg

VBA UCase

Excel VBA UCase-funksjonUcase i VBA er en innebygd funksjon som brukes til å konvertere en inngangsstreng som er gitt til den i store bokstaver, det tar et enkelt argument som er strengen som en inngang, og utdata generert av denne funksjonen er en streng, den ene tingen å beholde i tankene er at denne funksjonen konverterer all funksjonen til store bokstaver, ikke bare det første tegnet.Det

VBA-operatører

Excel VBA-operatørerI VBA brukes operatører for å sjekke om ett tall er større enn et annet eller mindre enn et annet eller lik et annet tall og ikke like godt. Metoden ligner på å bruke operatørene slik vi bruker i excel, for eksempel A> B bruker en sammenligningsoperator.Det spiller ingen rolle hvor gode vi er eller hvor dyktige vi er på arbeidet vårt, hvis vi ikke gjør det grunnleggende riktig, vil alt være i et rot. For det fø

VBA Set Statement

Uttalelse om Excel VBA-settVBA Set er en setning som brukes til å tilordne en hvilken som helst verdinøkkel som sier et objekt eller en referanse til en variabel, vi bruker denne funksjonen til å definere parameteren for en bestemt variabel, for eksempel hvis vi skriver Set M = A som nå betyr M referanse har de samme verdiene og attributtene som det A har.I VB

Eksempler på Power BI-rapporter

La oss ikke forveksle power bi-rapporter med power bi-dashboards, rapporter er mer en detaljert versjon av et dashboard, den har en omfattende representasjon av data som vi kan se fra prøvene innebygd eller integrert i power bi selv for nye brukere.Eksempler på Power BI-rapporterHvis du er ny i Power BI og lurer på hvordan vi kan lage rapporter i Power BI, er denne artikkelen perfekt for deg. I

VBA RUND funksjon

Excel VBA Round-funksjonRundfunksjon i VBA er en matematisk funksjon som, som navnet selv antyder, runder opp eller avrunder det gitte nummeret til det spesifikke settet med desimaler som er angitt av brukeren, denne funksjonen bruker logikken til runden, selv om det betyr at det tar 5 som referanse og et hvilket som helst tall med siste siffer etter desimal er under 5, så er det rundt og omvendt.D

VBA Heltall

Et heltall er en datatype i VBA som er gitt til en hvilken som helst variabel for å holde heltallverdier, begrensningene eller braketten for antallet til en heltallvariabel kan holde er lik i VBA som de for andre språk, hvilken som helst variabel er definert som heltall variabel ved bruk av DIM-setningen eller nøkkelordet i VBA.Exc

VBA klassemoduler

Excel VBA klassemodulerNår vi bruker VBA bruker vi egenskapene og attributtene som er definert i VBA, men hva skjer når vi vil lage våre egne egenskaper og metoder og attributter, det er når vi bruker en klassemodul i VBA slik at vi kan få den brukerdefinert, en klassemodulen har sitt eget sett med koder definert for funksjoner, egenskaper og objekter av brukeren.Klass

VBA konst

Hva er VBA Const (Constants)?Variabler er hjertet og sjelen til ethvert programmeringsspråk. Jeg har aldri sett en koder eller utvikler som ikke stoler på variabler i prosjektet eller programmet. Som koder er jeg ikke forskjellig fra andre, jeg bruker også variabler 99% av tiden. Vi bruker alle "Dim" -uttalelsen, og vi erklærer VBA-variabler. Alt

VBA-variant

Excel VBA-datatypeVariantdatatype i VBA er en universell datatype som kan inneholde alle typer datatyper, men mens vi tilordner datatypen, må vi bruke ordet “Variant”.Vi vet alle hvor viktige variabler er i VBA-prosjekter. Når variabelen er deklarert, må vi tilordne en datatype til de deklarerte variablene. Dataty

VBA Val-funksjon

Excel VBA Val-funksjonVal-funksjon i vba kommer under strengfunksjonene, det er også en innebygd funksjon i VBA som brukes til å få de numeriske verdiene fra en datavariabel, antar at hvis en variabel har verdi som A10, vil val-funksjonen gi oss 10 som utgang, den tar en streng som argument og returnerer tallene som er til stede i strengen.VAL

Power BI vs SSRS

Forskjellen mellom Power BI og SSRSSSRS og power bi er begge rapportgenererende programvare, men det er noen store forskjeller mellom disse to, i SSRS har rapportene flere av de manuelle inngrepene og mange manuelle trinn som tar tid og gjør det hektisk for brukeren, men i kraft med de samme funksjonene er tilgjengelige ved å klikke på en knapp.Pow

VBA Web Scraping

Excel VBA Web ScrapingVBA Web Scraping er en teknikk for å få tilgang til websider og laste ned data fra nettstedet til våre datafiler. Nettskraping er mulig ved å få tilgang til eksterne applikasjoner som Internet Explorer. Vi kan gjøre det på to måter, dvs. tidlig binding og sen binding.Web Scraping med VBA betyr at når vi bruker VBA for å hente dataene fra de andre kildene på nettet, kan dette kreve pålogginger for datakildene, men først, for å gjøre det, må vi aktivere referansene fra verktøyseksjonen i VBA-redigereren for Microsoft HTML-biblioteket for å få tilgang til nettet fra VBA.Ikke m

VBA Select Case

Excel VBA Select Case StatementSelect Case er en erstatning for å skrive ned flere hvis uttalelser i VBA, når vi har mange forhold i en kode, kan det hende vi må bruke flere If-setninger og som kan være kjedelige ettersom det blir mer komplekst ettersom flere av Hvis-setningene er gitt, i velg saksuttalelse definerer vi kriteriene som forskjellige tilfeller og resultater i henhold til dem.SELE

VBA UserForm

Excel VBA brukerskjemaBrukerform i VBA er tilpassede brukerdefinerte skjemaer som er laget for å ta input fra en bruker i formatet til et skjema, den har forskjellige sett med kontroller for å legge til, for eksempel tekstbokser, avmerkingsbokser, osv. For å veilede en bruker til å legge inn en verdi og den lagrer verdien i regnearket, hver del av brukerskjemaet har en unik kode med seg.Bruk

VBA Transponere

Vi har sett transponeringsfunksjon i excel-regneark når vi limer inn en hvilken som helst datatabell i regnearket. Det transponere gjør er at den endrer posisjonen til rader og kolonner, dvs. at rader blir kolonner og kolonner blir rader i en datatabell, nå siden det er et regneark funksjon i VBA bruker vi den med Application.wor

VBA RGB

Excel VBA RGB-fargeRGB kan også betegnes som rødgrønn og blå, denne funksjonen brukes til å få den numeriske verdien av fargeverdien, denne funksjonen har tre komponenter som et navngitt område, og de er røde, blå og grønne, de andre fargene regnes som komponentene av disse tre forskjellige farger i VBA.I VBA koke

VBA TextBox

Excel VBA TextBoxTekstboks er rett og slett som en rute som brukes til å få inndata fra en bruker, tekstbokser er en del av brukerskjemaer og i utviklerfanen i ethvert Excel-regneark. Hvis vi ønsker å lage tekstbokser i et brukerskjema, kan vi velge alternativet tekstboks fra brukerformularkontroller i VBA eller i regneark kan vi velge det fra designfanen.VBA

VBA-alternativ eksplisitt

Excel VBA-alternativ eksplisittErklæring om variabler er veldig viktig i VBA, Option Explicit gjør en bruker obligatorisk å erklære alle variablene før du bruker dem, enhver udefinert variabel vil kaste en feil under utførelse av koden, vi kan skrive nøkkelordalternativet eksplisitt eller vi kan aktivere det for alle koder fra alternativer ved å aktivere å kreve variabel deklarasjon.I VBA han

VBA Activate Sheet

Excel VBA Activate SheetMens vi arbeider i VBA, refererer vi noen ganger til et annet ark eller bruker et annet arks egenskaper, antar at vi er i ark 1 som jobber, men vi vil ha en verdi fra celle A2 i ark 2, hvis vi refererer til ark 2s verdi uten å aktivere arket først så vil vi ikke kan få tilgang til verdien, så for å aktivere et ark i VBA bruker vi regnearkegenskap som regneark (“Sheet2”).I excel jo

VBA OG Funksjon

Excel VBA OG funksjonAND er en logisk funksjon så vel som en logisk operatør som betyr at hvis alle betingelsene gitt i denne funksjonen er oppfylt, vil vi bare ha det sanne resultatet, mens hvis noen av betingelsen mislykkes, blir utgangen returnert til å være falsk, har vi innebygd OG kommando i VBA å bruke.Jeg h

VBA verdi eiendom

Excel VBA Value PropertyVerdi er en egenskap i VBA som for det meste brukes med områdemetoden for å tilordne en verdi til et bestemt område, det er et innebygd uttrykk i VBA, for eksempel hvis vi bruker område (“B3”). Verdi = 3 dette vil tildele celle B3 en verdi på 3, ikke nødvendigvis at verdiegenskapen skal brukes med bare områdemetoden, vi kan også bruke den med andre funksjoner.Tidlig i vår

VBA FileSystemObject (FSO)

Excel VBA FileSystemObject (FSO)VBA FileSystemObject (FSO) fungerer i likhet med FileDialog, brukes til å få tilgang til andre filer på datamaskinen vi jobber med. Vi kan også redigere disse filene betyr å lese eller skrive filen. Ved å bruke FSO kan vi få tilgang til filer, jobbe med dem, endre filer og mapper. FSO er

VBA-tidsfunksjon

Excel VBA-tidsfunksjonVBA Tid Funksjon returnerer gjeldende tid, også det er viktig å merke seg er at denne funksjonen har ingen argumenter i det hele tatt, er en annen viktig faktor å huske på at denne funksjonen returnerer gjeldende systemtiden. Ved å bruke denne funksjonen kan vi faktisk finne den faktiske tiden det tar av kodelinjen for å fullføre prosessen.TID er

VBA Erstatt streng

Excel VBA Erstatt strengErstatt er både regnearkfunksjon og VBA-funksjon. Denne funksjonen hjelper oss med å erstatte det bestemte ordet fra strengen med en annen streng. Det fungerer som Substitute-funksjonen i VBA.Mens du arbeider med teststreng eller tekstdataverdier, er det en åpenbar ting å erstatte eller erstatte noe med noe annet, å koble to celledata til en eller dele en celledata til flere ting. Dett

VBA On Error Goto 0

Excel VBA ved feil Gå til 0VBA On Error GoTo 0 er en feilbehandlingserklæring som brukes til å deaktivere den aktiverte feilbehandleren i prosedyren. Det er referert til som "Feilhåndteringsdeaktiver".Feilhåndtering på et av programmeringsspråkene er en mesterklasse som alle koderne trenger å forstå. VBA prog

VBA Randomize

Randomize Statement i VBAVBA Randomize- setning er en enkel uttalelse som vi legger til før vi bruker RND-funksjonen. Hver gang en arbeidsbok åpnes på nytt, gir Randomize-setningen et nytt frønummer til RND-funksjonen avhengig av datamaskinens systemtid.Før jeg snakker om Randomize-setningen, la meg introdusere deg for en enkel RND-funksjon med VBA.Som e

VBA DatePart

Excel VBA DatePart-funksjonDatePart i VBA brukes til å identifisere den delen av datoen for den gitte datoen gitt som et argument, datodelen kan være enten dager eller måneder eller år eller til og med timene minutter og sekunder, syntaksen til denne funksjonen klargjør veldig mye seg selv og det er som følger, Datepart (intervall, dato som argument).Syntak

VBA opplæring

Excel VBA-veiledning for nybegynnereHvis du er ny i VBA og ikke vet noe om det, er dette den beste veiledningen for nybegynnere å starte reisen i Excel VBA-makroer. Ok, la oss starte reisen til VBA-opplæringene dine i dag.VBA er Visual Basic for Applications er Microsofts programmeringsspråk for Microsoft-produkter som Excel, Word og PowerPoint. Al

VBA-kode

Excel VBA-kodeVBA eller også kjent som Visual Basic Applications er et programmeringsspråk for excel og ikke bare excel, men for de fleste av Microsoft Office-programmene. Vi kan skrive instruksjonssett i en visuell grunnleggende editor som utfører visse oppgaver for oss, er kjent som kode i VBA .I E

VBA INSTRREV

Excel VBA INSTRREVVBA INSTRREV Funksjon, som står for 'In String Reverse' , returnerer posisjonen for den første forekomsten av en søkestreng (substring) i en annen streng, fra slutten av strengen (fra høyre til venstre) som vi leter etter en søkbar streng.INSTRREV- funksjonen begynner å søke etter den søkbare strengen fra slutten av strengen der vi trenger å finne ut, men teller posisjonen fra begynnelsen. Det er e

Power BI-bryter

Bytt funksjon i Power BIVi vet alle hvor viktige logiske funksjoner er innen dataanalyse og tolkning. Når vi snakker om logiske funksjoner, er “IF” far til alle de logiske funksjonene vi bruker, men ikke mange av oss er klar over at det er et alternativ til IF-tilstand i Power BI. Ja, vi har et alternativ til IF-tilstand, dvs. “SWI

Power BI-temaer

Som vi vet at power bi er et veldig bra visualiseringsverktøy, og det har forskjellige typer verktøy og mange skreddersydde verktøy for å gjøre visualisering bedre som vi har noen innebygde temaer i power bi der lys er standardtema, men vi kan også lage vår egen skreddersydde laget et tema i kraft bi.Temaer

VBA FileDialog

Excel VBA FileDialogI VBA feltialog er en egenskap som brukes til å representere forskjellige forekomster, i arkivlogg er det fire forskjellige typer konstanter som er kjent som msofiledialogfilepicker som brukes til å velge en fil fra en gitt bane, den andre er msofiledialogfolderpicker som navnet antyder brukes til å plukke en mappe og den tredje er msofiledialog åpen for å åpne en fil, og den siste er msofiledialogsaveas som brukes til å lagre en fil som en ny fil.Det er

VBA LBound

Excel VBA LBound-funksjonLBound i VBA står for "Lower Bound" dvs. det vil trekke ut det laveste antallet i en matrise. For eksempel, hvis matrisen sier "Dim ArrayCount (2 til 10) som streng", så kan vi bruke LBound-funksjonen til å finne det minste antallet av arraylengden, dvs.Nedenfor er syntaksen til LBound-funksjonen. De

Excel nestet hvis funksjon

Nestet IF-funksjon i ExcelI excel nestet hvis funksjon betyr at vi bruker en annen logisk eller betinget funksjon med if-funksjonen for å teste mer enn én tilstand, for eksempel hvis det er to forhold som skal testes, kan vi bruke de logiske funksjonene AND eller OR-funksjonen avhengig av situasjonen, eller vi kan bruke de andre betingede funksjonene enda mer hvis det er i en enkelt hvis.Ek

VBA-diagrammer

Excel VBA-diagrammerDiagrammer kan betegnes som objekter i VBA, i likhet med regnearket, kan vi også sette inn diagrammer i VBA på samme måte, først velger vi dataene og diagramtypen vi ønsker for ut data, nå er det to forskjellige typer diagrammer vi gir en er det innebygde diagrammet der diagrammet er i samme dataark, og et annet er kjent som diagrammet der diagrammet er i det separate dataarket.I data

Power BI-gjennomsnitt

Gjennomsnittlig funksjon i Power BINoen av formlene i MS Excel er også direkte innlemmet i Power BI. Det er faktisk en gruppe formler som er nøyaktig de samme både med MS Excel og Power BI. I denne artikkelen skal vi diskutere en av de samlede funksjonene i Power BI, dvs. AVERAGE DAX Function i detalj.Hva

Power BI Free vs Pro

Forskjeller mellom Power BI Free og ProI kraft har Bi-gratisversjoner noen begrensninger som kan overvinnes ved å kjøpe pro-versjonen av power bi-programvaren, for eksempel i gratisversjoner kan ikke data deles med flere brukere, og de kan vises med samme innlogging, men i pro-versjon dataene kan deles med brukerne som også har en pro-versjon, og den tilbyr 10 GB plass i tillegg.Pow

Lag sektordiagram i Excel

Hvordan lage et sektordiagram i Excel?Det finnes forskjellige typer kakekart i Excel som kan brukes i henhold til kravet. Nedenfor har vi tatt eksempler for å lære hvordan du lager excel pie diagrammer.2D Sirkeldiagram3D-sektordiagramPie of PieBar of PieDonut PieEksempel # 1 - Lag et 2D-sektordiagramI dette eksemplet, la oss lære å lage 2D Pie-diagrammet i excel Du kan laste ned denne Pie Chart Eksempler Excel-mal her - Pie Chart Eksempler Excel Mal La oss ta data fra næringsmiddelindustrien for å se hvilken smaksdrikke som selger mer og har større etterspørsel.Skriv in

VBA LCase

Excel VBA LCase-funksjonLCase er en innebygd funksjon i vba som brukes til å konvertere en inngangsstreng som er gitt til den i små bokstaver, det tar et enkelt argument som er strengen som en inngang, og utdata generert av denne funksjonen er en streng, den ene tingen å beholde i tankene er at denne funksjonen konverterer all funksjonen til små bokstaver, ikke bare et enkelt tegn.Du m

Power BI-delerapporter

Deling av Power BI-rapporterDet er forskjellige metoder for å dele en rapport i kraft bi, det er en grunnleggende måte å dele en rapport ved å bruke delingsknappen, men det er også andre metoder, for eksempel å bruke arbeidsområdet eller publisere rapporten på nettet eller legge den inn i delingspunktet og sikker innebygging.Det ende