EDATE-funksjon (formel, eksempler) | Hvordan bruker jeg EDATE i Excel?

EDATE er en dato- og tidsfunksjon i Excel som legger til et gitt antall måneder i en dato og gir oss en dato i et numerisk format av dato. Argumentene denne funksjonen tar er dato og heltall, dato som startdato til å begynne med og antall måneder er heltall for å legge det til den gitte startdatoen, produksjonen som returneres av denne funksjonen er også en datoverdi, metoden for å bruke denne funksjonen er = Edate (Start Date, Months).

EDATE-funksjon i Excel

EDATE Funksjon er en innebygd funksjon i MS Excel. EDATE-funksjonen faller inn under kategorien DATE- og TIME-funksjoner i Excel. EDATE in excel brukes til å få en dato samme dag i måneden, x måneder i fortiden eller fremtiden. EDATE-funksjonen returnerer serienummeret til datoen som er angitt antall måneder før eller etter den gitte startdatoen. EDATE-funksjonen i excel brukes til å beregne utløpsdatoer, forfallsdatoer og andre forfallsdatoer. For å få en dato i fremtiden, bruk en positiv verdi i flere måneder og en negativ verdi for datoer tidligere.

EDATE Formula i Excel

Nedenfor er EDATE Formula i Excel.

EDATE i Excel har to argumenter hvorav begge kreves. Hvor,

  • Start_date = En dato som representerer startdatoen i et gyldig Excel-serienummerformat.
  • måneder = Antall måneder før eller etter startdato.

Hvordan bruker jeg EDATE-funksjonen i Excel?

EDATE-funksjonen i Excel er en arbeidsarkfunksjon (WS). Som en WS-funksjon kan EDATE i excel legges inn som en del av formelen i en celle i et regneark. Se et par eksempler gitt nedenfor for å vite mer.

Du kan laste ned denne EDATE-funksjonen Excel-mal her - EDATE-funksjonen Excel-mal

EDATE-funksjon i Excel-regneark

La oss se på eksemplene på EDATE-funksjonen gitt nedenfor. Hvert eksempel dekker en annen brukstilfelle implementert ved hjelp av EDATE Excel-funksjon.

EDATE i Excel Eksempel # 1 - Få samme dato 3 måneder senere

I eksemplet ovenfor returnerer EDATE (B2,3) en dato som er tre måneder senere enn datoen nevnt i celle B2. Cell B2 har dato 23. september 2018. Så, datoen etter 3 måneder er 23. desember 2018, og det samme vises som resultatet i celle C2 hvor EDATE-funksjonen brukes.

EDATE i Excel Eksempel nr. 2 - Legg til måneder til dags dato

I eksemplet ovenfor inneholder celle B5to B7 kildedato.

Celle C5 til C7 inneholder antall måneder som skal legges til datoene fra B-kolonnen.

Celle D5 til D7 inneholder resultatdatoen.

EDATE-funksjonen som brukes er henholdsvis EDATE (B5, C5), EDATE (B6, C6) og EDATE (B7, C7).

Rad 5, datoen er 1. januar 2018 og 12 måneder legges til datoen som resulterer i datoen 1. januar 2019. Rad 6, datoen er 10. januar hvorfra et år, dvs. 12 måneder, blir trukket og resulterer i datoen 10. januar 2017 Rad 7, kildedatoen er 23. september 2018, hvor 24 måneder, dvs. 2 år, er lagt til og resultatdatoen er 23. september 2020.

EDATE i Excel Eksempel nr. 3 - Beregn pensjonsdatoen fra fødselsdatoen

I eksemplet ovenfor er fødselsdatoen gitt. Fra bruk av fødselsdato (Kol B) og pensjonsalderkriteriene beregnes pensjonsdatoen (Kol C). År igjen er en annen kolonne (kolonne D) hvor antall års tjeneste igjen blir beregnet ved hjelp av YEARFRAC Excel-funksjonen.

Som vist i EDATE-funksjonen ovenfor i Excel 1-boksen, dvs. EDATE (B10,12 * 58), inneholder B10 fødselsdatoen som er 21. mai 1965.

I skjermbildet ovenfor er beregnet pensjonsdato 21. mai 2023, som er 58 år etter fødselsdatoen.

Andre formel er YEARFRAC (TODAY (), C10) dvs. forskjellen mellom dagens dato og pensjonsdatoen som er 4 år 7 måneder. Tenk på skjermbildet nedenfor.

Den samme EDATE-funksjonen brukes på de resterende to radene. dvs. B11 og C1

Cell B11 inneholder fødselsdato 5. september 1962. Beregnet pensjonsdato er 5. september 2020, som er 58 år etter fødselsdatoen.

Og årene som er igjen i celle D11 er beregnet til å være 1,9 som er 1 år 9 måneder etter dagens dato.

EDATE i Excel Eksempel # 4– Beregn utløpsdatoen

I eksemplet ovenfor inneholder celle B14 startdatoen eller produksjonsdatoen for produktet, celle C14 inneholder varigheten produktet kan konsumeres for. Celle D14 er den resulterende cellen som indikerer utløpsdatoen for produktet. Her er 3. april 2018 produksjonsdatoen og varigheten er 30 dager, noe som betyr en måned. Så, den anvendte EDATE-formelen er EDATE (B14,1), og resultatet er 3. mai 2018, som er 1 måned etter startdatoen. Cell D14 inneholder resultatet.

Ting å huske på EDATE  i  Excel

  1. Den andre parameteren i EDATE Excel-funksjonen må være et positivt tall.
  2. Hvis startdato er en ugyldig dato, returnerer EDATE i excel #VALUE! feilverdi.
  3. Hvis måneder ikke er et helt tall, blir verdien avkortet til å være et helt tall.
  4. Microsoft Excel lagrer datoer som løpende serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2001 er serienummer 36892.