Formel for reduksjon av relativ risiko | Beregn RRR (med eksempler)

Formel for å beregne relativ risikoreduksjon

Relativ risikoreduksjon er en relativ reduksjon i den samlede forretningsrisikoen på grunn av ugunstige omstendigheter for et foretak som kan beregnes ved å trekke eksperimenthendelsesfrekvensen (EER) fra kontrollhendelsesfrekvensen (CER) og dele den resulterende med kontrollhendelsesraten ER).

Relativ risikoreduksjon et mål på risikoreduksjon i eksperimentgruppen mot kontrollgruppen der ingen risikoreduserende tiltak er brukt. Det er ellers definert som en reduksjon i sannsynligheten for en dårlig utfallshendelse etter å ha eksperimentert med en løsning sammenlignet med kontrollgruppen der ingen eksperimentell behandling er gitt. Konseptet med relativ risiko er mer nøyaktig sammenlignet med absolutt risiko.

I absolutt risikoformel blir forskjellen mellom dårlig resultat mellom eksperimentgruppe og kontrollgruppe tatt, men absolutt risikoformel måler ikke basen hvor reduksjonen skjedde som brukes i denne formelen. Det brukes hovedsakelig i den kliniske industrien der prosentvis dårlig utfall måles i en kontrollgruppe. Så i en annen gruppe som heter eksperimentgruppen, gis ny medisin eller behandling og finn ut prosentandelen av et dårlig resultat. Forskjellen mellom det dårlige resultatet i eksperimentgruppen og kontrollgruppen er kjent som relativ risikoreduksjon.

Relativ risikoreduksjon = (CER-EER) / CER

  • CER = Hendelsesrate i kontrollgruppe
  • EER = Hendelsesrate i eksperimentgruppe

Med denne formelen, hvis RRR kommer til å bli negativ, betyr det at risikoen for utfallet har blitt økt av behandlingen på grunn av EER med større enn CER. På den andre siden, hvis RRR er positiv, betyr det at risikoen for utfall har blitt redusert av behandlingen, og denne behandlingen kan sjekkes videre og søkes godkjent.

Eksempler

Du kan laste ned denne Excel-malen for relativ risikoreduksjonsformel her - Relativ risikoreduksjonsformel Excel-mal

Eksempel 1

La oss si at hendelsesfrekvensen i kontrollgruppen er 50% og hendelsesfrekvensen i eksperimentgruppen er 40%.

Nedenfor er det gitt data for beregning av relativ risikoreduksjon.

RRR = (50-40) / 50

RRR = 20%

Eksempel 2

La oss si at forskere har funnet en ny kur mot kreft. De vil eksperimentere med en bestemt pasientgruppe og vil finne ut resultatet av operasjonene. For eksperimentet har de tatt to prøver på 100 pasienter hver. Hos en pasientgruppe kjent som kontrollgruppen gis behandling som vanlig. Med andre pasientgrupper kjent som eksperimentgruppen blir denne nye behandlingen brukt. Nå blir pasienter observert og lette etter et dårlig resultat. La oss si at med kontrollgruppen der ny behandling ikke er gitt, er dødsraten for pasienter 70%. Men med en ny behandling ble dødsraten redusert til 40%. Med denne informasjonen vil vi finne ut RRR.

Nedenfor er det gitt data for beregning av relativ risikoreduksjon.

RRR-beregning = (70-40) / 70

RRR = 30/70

RRR vil være - 

RRR = 42,86%

Eksempel 3

La oss si at Pfizer, et ledende apotekfirma i USA, har funnet en behandling der sjansene for å flytte HIV-virus fra mor til barn vil bli redusert for en nyfødt baby. De vil eksperimentere med en bestemt pasientgruppe og vil finne ut resultatet av operasjonene. For eksperimentet har de tatt to prøver på 100 pasienter hver. Hos en pasientgruppe kjent som kontrollgruppen gis behandling som vanlig. Med andre pasientgrupper kjent som eksperimentgruppen blir denne nye behandlingen brukt. Nå blir pasienter observert og lette etter et dårlig resultat. La oss si at med kontrollgruppen der ny behandling ikke er gitt, er overføringshastigheten for HIV-viruset 90%. Men med behandlingssjansene redusert til 50%. Med denne informasjonen vil vi finne ut RRR.

Følgende er data for beregning av relativ risikoreduksjon av farmasøytisk selskap

Beregning av relativ risikoreduksjon = (90-50) / 90

RRR = 40/90

RRR vil være - 

RRR = 44,44%

Kalkulator for relativ risikoreduksjon

Du kan bruke følgende kalkulator for relativ risikoreduksjon.

CER
EER
Formel for reduksjon av relativ risiko =
 

Formel for reduksjon av relativ risiko =
CER - EER
=
CER
0 - 0
=0
0

Relevans og bruksområder

Formel for relativ risikoreduksjon er mye brukt i medisinsk industri for å teste betydningen av nye legemidler på pasientgruppen. Den brukes til å sjekke om medisinen faktisk er effektiv, og med hvor mye prosent kan den redusere risikoen for dårlige resultater? På den annen side gir absolutt risikoreduksjon bare forskjellen mellom det dårlige resultatet av kontrollgruppen og eksperimentgruppen. Så absolutt risikoreduksjon gir ikke informasjonen på hvilket grunnlag risikoreduksjonen skjedde. Men den relative risikoreduksjonsformelen gir den informasjonen også. Fordi det gir prosentvis endring.

Så den relative risikoreduksjonsformelen kan brukes til å sammenligne med forskjellige populasjoner med forskjellige baseline-risikoer.