ISBLANK i Excel (formel, eksempler) | Hvordan bruke ISBLANK-funksjonen?

ISBLANK-funksjon i Excel

ISBLANK er en logisk funksjon i excel som også er en type refererende regnearkfunksjon som brukes til å referere til en celle og identifisere om den har blanke verdier i seg eller ikke, denne funksjonen tar et enkelt argument som er cellereferansen og returnerer SANT som utdata hvis cellen er blank og FALSK som utdata hvis cellen ikke er tom.

ISBLANK Formula i Excel

ISBLANK-formelen i Excel er:

Verdi er cellehenvisningen sendt som et argument som vi vil sjekke

Hvordan bruker jeg ISBLANK-funksjonen i Excel?

ISBLANK-funksjonen i Excel er veldig enkel og enkel å bruke. La oss forstå funksjonen til ISBLANK i Excel med noen eksempler.

Du kan laste ned denne ISBLANK-funksjonen Excel-mal her - ISBLANK-funksjonen Excel-mal

Eksempel 1

Celle A6 er tom og har ingen verdi, så den returnerte en SANN verdi. 

Eksempel 2

Vi har en liste med navn gitt med for- og etternavn, men det er noen navn der etternavnet ikke er oppgitt. Vi må finne ut av Excel-formelen navnene som er ufullstendige eller uten etternavnet.

Vi kan bruke denne funksjonen til å sjekke om etternavnet er oppgitt eller ikke. Hvis etternavnet er tomt, returnerer ISBLANK-funksjonen en SANT verdi ved hjelp av denne verdien, og HVIS-funksjonen vil vi sjekke om begge navnene er gitt eller ikke.

ISBLANK-formelen som vi skal bruke er

= HVIS (ISBLANK (B2), "InComplete Name", "Complete Name")

Den returnerer verdien ved hjelp av ISBLANK når verdien er sann, da blir ikke etternavnet gitt ellers blir etternavnet gitt.

Bruk av ISBLANK-formelen på resten av cellene vi har,

Produksjon: 

Eksempel 3

Anta at vi har et datasett gitt i et område som vist nedenfor:

Vi vil fremheve de tomme cellene, for eksempel må vi fremheve celler B5, C4 og andre lignende tomme celler i dataområdet.

For å markere cellene vil vi bruke den betingede formateringen og ISBLANK-funksjonen.

Vi velger området fra B2: H11 og deretter under kategorien Hjem, vil vi velge den betingede formateringen i excel ( Hjem -> Stiler -> Betinget formatering)

Deretter velger vi den nye regelen, og et vindu dukker opp ny formateringsregel. Vi vil bruke en formel for å bestemme cellene som skal formateres. ISBLANK-formelen som vi skal bruke er

= ISBLANK (B2: H11)

Vi velger deretter formatet og velger fremhevingsfargen og trykker på OK.

Produksjon:

Eksempel 4

Skille mellom en tom celle og en celle som inneholder en tom streng.

Vi har noen verdier i kolonne A. Område A5 inneholder en tom streng og A4 er en tom celle. I excel ser det ut til at både A4 og A5 er en tom celle, men vi må identifisere om det er en tom celle eller ikke.

For det vil vi bruke ISBLANK-funksjonen og IF-funksjonen til å sjekke fordi ISBLANK-funksjonen for en tom streng returnerer en FALSE-verdi, og den returnerer SANT bare når en celle er helt tom eller null.

ISBLANK-formelen som vi vil bruke er

= HVIS (ISBLANK (A2), "Er tom", "ikke tom")

Bruk av ISBLANK-formelen på andre celler vi har,

For celle A4 returnerte den SANN verdi, derfor er den en tom celle, og andre celler har derfor ISBLANK i Excel returnerer FALSK verdi for dem.

Produksjon:

Hvis en celle har en tom streng (“”), vil ISBLANK-funksjonen i Excel returnere FALSE, da de ikke er tomme. 

Eksempel 5

Anta at vi har en liste over varer med deres SKU-koder, og elementene som SKU-kodene ikke er tilordnet, blir igjen tomme. Kolonne A inneholder listen over element, og kolonne B inneholder SKU-koden, inkludert elementene som SKU-kodene ikke er tilordnet. I kolonne D har vi en liste over elementer som ikke er ordnet i rekkefølge, og vi må finne SKU-koden, ellers hvis SKU-koden ikke er tildelt, må vi skrive en formel som kan returnere "Tildel SKU-kode".

Så, ISBLANK-formelen som vi vil bruke for å oppfylle vårt krav, vil være

= HVIS (ISBLANK (VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ B $ 21,2,0)), "Tildel SKU-kode", VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ B $ 21,2,0))

Bruk av ISBLANK-formelen på andre celler vi har,

Produksjon:

 

Original text