Slik setter du inn funksjon i Excel (Topp 2 metoder for å sette inn formler)

Excel Sett inn funksjon

Sett inn funksjon er ikke en faktisk funksjon i excel i stedet for en veiviserboks levert av excel for å hjelpe oss med å finne ut hvilken type funksjon vi trenger i våre data, i eldre versjoner av excel var denne funksjonen plassert i innsettingsfanen, men i nyere versjoner av utmerker seg denne veiviserboksen er tilgjengelig i formelfanen ved å klikke i FX-knappen som er veiviserboksen for innsettingsfunksjonen.

Metode nr. 1 - Bruke Equal To Sign

For at vi alle vet at alle formlene i excel starter med et like (=) sign in excel, og jeg tror dette er det vår tidlige excel-coach må ha lært. La oss nå begynne med å sette inn formel i excel med likhetstegn først.

Du kan laste ned denne Excel-malen Sett inn funksjon her - Sett inn funksjonen Excel-mal

# 1 - Beregninger uten innebygde formler

Vi kan bruke excel som en grunnleggende kalkulator for å utføre grunnleggende beregninger uten hjelp fra innebygde formler. I motsetning til en kalkulator kan Excel gjøre formelen dynamisk hvis du henviser formelen til celler, og hvis du skriver inn tallene direkte til formelen, gjør den ikke formelen dynamisk.

Ta en titt på beregningen av 10 + 20 = 30 i excel. Åpne likhetstegnet i cellen A1.

Type 10 + 20.

Trykk nå på Enter-knappen, den vil utføre beregningen akkurat som kalkulatoren din.

Nå kan vi se resultatet av 10 + 20 i cellen A1, og vi kan se formelen i formellinjen.

# 2 - Beregninger uten innebygde formler: Basert på celleverdier

Vi har lært hvordan vi skriver inn formelen i excel ved å bruke likeverdier og levere verdier direkte til selve formelen. Nå skal vi se hvordan du bruker formler for celler.

I celle A1 har jeg tallet 10 og i celle A2 har jeg tallet 20. I celle A3 vil jeg ha summeringsverdien av disse to.

Åpne likhetstegn i celle A3 og velg A1-cellen.

Etter å ha valgt celle A1 type pluss (+) tegn og velg celle A2.

Trykk på Enter for å se resultatet av Excel-formelen.

Dette er en dynamisk formel, fordi hvis det skjer noen endring i celle A1 og A2, vil den påvirke cellen A3 fordi A3-cellen inneholder formelen som er helt avhengig av A1 & A2-celler.

Metode nr. 2 - Bruk dialogboksen Sett inn funksjon

Eksempel 1 - Excel innebygde formler

Ta det samme eksemplet som celle A1 og A2 bruker innebygd SUM-funksjon for å få totalen. I A3 etter lik start bokstaven S får vi all formelen som begynner med S.

Skriv deretter inn bokstaven U nå vil vi se alle formlene som begynner med bokstavene SU

Slik kan vi bruke innebygde formler i Excel. Å huske 450+ formler i Excel er ikke en enkel oppgave i det hele tatt, men vi kan også sette inn formel ved å bruke alternativet Excel INSERT FUNCTION.

Klikk på dette f x- alternativet for å åpne INSERT FUNCTION dialogboksen.

Her kan vi søke i formelen vi vil bruke. Hvis vi ikke er sikre på hvilken formel vi skal bruke, kan vi skrive inn en kort beskrivelse av formelen, for eksempel hvis jeg vil SUM-celler, kan jeg skrive sumceller, og det vil gi meg listen over Excel-formler

Når du har fått listen over anbefalte formler, klikker du på funksjonen du vil bruke.

Nå må vi spesifisere hvilke celler vi vil bruke til SUM.

  • Nummer 1 vil være vårt første nummer som er der i cellen A1.
  • Nummer 2 vil være vårt andre nummer som er der i cellen A2.

Velg begge tallene.

Se nå på alternativene vi har, det har åpnet enda et nummer 3- spor for å velge det tredje nummeret, hvis noen, og vi kan bare se den resulterende anmeldelsen her.

Klikk på OK for å fullføre formelen, så får vi et resultat i A3-celle.

Eksempel 2 - Bruke dialogboksen Sett inn funksjon

Ta en titt på et eksempel til. Jeg har fire verdier.

I celle B6 Jeg vil beregne GJENNOMSNITTIGE verdier over 4 tall i celle B2, B3, B4 og B5

Trinn 1: Velg celle B6 og klikk på fx.

Trinn 2: Nå ser vi dialogboksen INSERT FUNCTION.

Trinn 3: Skriv nå GJENNOMSNITT i søkefeltet og klikk på GO for å se GJENNOMSNITT-funksjonen.

Trinn 4: Velg AVERAGE-funksjonen. Vi får se dialogboksen.

Trinn 5: Velg de to første celleverdiene, dvs. B2 og B3. Det vil åpne opp for en ny cellereferanse.

Trinn 6: Slik velger du alle verdiene du vil finne gjennomsnittet.

Nå kan vi se resultatforhåndsvisning, hva er celler vi har valgt, og klikke på OK for å fullføre formelen.

Vi har AVERAGE-funksjonen er celle B6.

Ting å huske

  • Begrens INSERT FUNCTION bare for din forståelse. Når du er komfortabel med formler, skriver du dem direkte inn i cellen.
  • Vi kan også sette inn funksjon under fanen FORMEL.
  • Vi kan INSERT FUNKSJON under Auto SUM-rullegardin ved å klikke på Flere funksjoner.
  • Hurtigtasten til INSERT FUNCTION i excel er Shift + F3.