Sjekkhefte Registermal - Gratis nedlasting (Excel, PDF, CSV, ODS)

Last ned mal

Excel Google-ark

Andre versjoner

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Bærbar dok. Format (.pdf)

Sjekkhefte Registermal - (Spor innkommende og utgående midler)

En sjekkhefteregistreringsmal er en registrert man kan opprettholde for forretningsmessige og personlige formål for å holde oversikt over innkommende og utgående midler på bankkontoen gjennom sjekker, samtidig som man registrerer viktige detaljer som kategorien tilstrømning / utstrømning, sjekkutstedende parter, kategori kontanter flyt osv.

Om malen og hvordan den kan brukes?

Sjekkhefteregistreringsmalen er en relativt enkel mal for å holde oversikt over innkommende og utgående sjekktransaksjoner. Alle felt er inndatafelt bortsett fra saldoen, som beregnes som tidligere saldo + innskudd / kreditt - uttak / betaling.

Elementer

Den består av følgende felt:

# 1 - Dato

Et selvforklarende felt der brukeren vil angi datoen i ønsket format;

# 2 - Sjekk nr .:

I dette feltet må brukeren legge inn kontrollnummeret for både innkommende og utgående kontroller. Et sjekknummer er en unik identifikasjon av hvert blad i en sjekkhefte, og banken fører en oversikt over hvilke sjekknummer som er utstedt til hvilke kunder.

Å ha oversikt over sjekknummer er ekstremt viktig mens du opprettholder en sjekkhefteregistreringsmal fordi det, uten den unike identiteten til sjekken, vil være litt utfordrende å spore innsjekkingen i tilfelle den går tapt, blir skadet eller stjålet. Det er også en strukturert måte å spore alle kontrollene på ett sted.

Brukeren må legge inn sjekknummeret fra mottatte eller utbetalte sjekker i feltet.

# 3 - Banknavn

Dette feltet er irrelevant når brukeren legger inn detaljer om sjekkene han har utstedt fra kontoen sin. Når brukeren legger ut detaljer om mottatte sjekker, fylles dette feltet ut med navnet på banken som sjekken tilhører. For eksempel har en tredjepart utstedt en sjekk fra sin konto i XYZ Bank, mens brukeren har sin konto i ABC Bank, vil brukeren sette XYZ Bank i denne kolonnen. Brukeren må la feltet være tomt for utgående kontroller.

# 4 - Utstedende part

Dette feltet er spesielt relevant for innkommende kontroller. Brukeren legger inn navnet på den utstedende parten av sjekken og etterlater feltet tomt, i tilfelle han legger inn detaljer om utgående sjekker.

# 5 - Transaksjonsbeskrivelse

Dette feltet er viktig da det utdyper arten av transaksjoner som skjer gjennom sjekkene. Beskrivelsen din kan være salg, utgifter eller andre forretningsinntekter eller personlige inntekter eller utgifter.

Dette feltet må fylles ut i tilfelle både innkommende og utgående kontroller. Beskrivelsen skal være kort og presis og skal være forklarende nok til at brukeren forstår arten av transaksjonen som skjedde ved hjelp av sjekkene.

# 6 - Kategori

Hver kontant kvittering eller betaling har en definert kategori, som er nevnt i dette feltet. Kategoriene kan være brede, som salg og utgifter, eller kan være veldig spesifikke, som salg fra en bestemt utgiftsby knyttet til spesifikk forretningsaktivitet.

Som bedriftseier kan man definere kategoriene til virksomhetene sine basert på størrelsen på virksomheten og arten av transaksjoner virksomheten foretar. For personlige formål kan disse kategoriene også være enkle eller komplekse basert på arten og hyppigheten av transaksjoner man foretar ved hjelp av sjekker.

# 7 - Uttak / betaling

Denne kolonnen må fylles ut med mengden utgående midler. Det vil hovedsakelig være mengder av sjekkene som er utstedt av brukeren.

# 8 - Avstemt / ryddet

“Cleared” betyr at transaksjonen avvikles i banken. "Avstemt" betyr at brukeren har bekreftet kontoen mot sine poster. Fyll ut om transaksjonen er avstemt eller klarert.

# 9 - Innskudd / kreditt

Denne plassen må fylles ut for innkommende sjekker og vil være en kreditt på brukerens bankkonto.

# 10 - Balanse

Det er balansen på hver transaksjonsdato. Formelen som brukes i feltet, etterlater feltet tomt når det ikke er noen innspill i uttak / betaling og innskudd / kreditt-feltet. Den bruker også forskyvningsfunksjonen, som ikke lar noen feil dukke opp når en hel rad slettes.

Balansen beregnes som startbalanse pluss innkommende sjekkbeløp minus fratredende sjekkbeløp. Man må merke seg at malen vil spytte ut en negativ saldo hvis utgående kontanter er høyere enn inngående saldo og innkommende kontanter til sammen.

Ulemper med sjekkhefteregistreringsmalen

Følgende er noen ulemper ved å bruke en sjekkhefteregistreringsmal:

# 1 - Gå mot digital modus for betalinger og kvitteringer

Siden informasjonsteknologien har utviklet seg ganske betydelig de siste tre tiårene, blir sjekkheftebanken stadig mer overflødig. De fleste av transaksjonene skjer i online-modus og er ekstremt lett å få tilgang til poster der, da alt er elektronisk lagret. Man kan få tilgang til mange års data i klikk, sortere det, analysere det og gjøre en hel masse andre ting, som det vil være utfordrende å gjøre i en sjekkheftemal.

# 2 - Ikke inngang for transaksjoner som foregår gjennom andre måter med lignende egenskaper til sjekker

Sjekkhefte-malen tar ikke hensyn til transaksjonene som skjer utenfor sjekkhefteruten. Selv om sjekkhefte regneark gir en sluttbalanse, kan dette ikke betraktes som en endelig saldo, og avstemming med banken er alltid nødvendig som omtalt i det tidligere punktet; det vil være en rekke transaksjoner som skal legges til i dette regnearket for å gi mening om de samlede banktransaksjonene i en gitt periode.

Konklusjon

Et sjekkhefte regneark er nyttig for personer eller bedrifter som gjør nesten alle transaksjonene sine i sjekker. Eller det kan være mennesker som pensjonister som mottar sjekker med jevne mellomrom og trenger å holde rede på transaksjonene og saldoen. Slike brukere vil finne malen ekstremt nyttig.